Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 132. pokračovanie

21.06.2016 16:04

Z môjho pohľadu má múdre slovo a spôsob, akým ho na pacienta smerujem, mnohokrát lepšiu a účinnejšiu liečivú silu, ako nejedna tabletka. Slovom liečil aj Kristus a slovom liečili aj starí grécki i čínski lekári. Tabletky ale nikdy nemôžu vyliečiť skutočné príčiny choroby, ktoré sú takmer vždy psychosomatického pôvodu.

Farmaceutický priemysel urobil z ľudí - z veľkej väčšiny - kreatúry, ktoré sú závislé od medikamentov a najrôznejších druhov tabletiek. Pre mnohých z nich sa stali doslova drogami ich života.

Predstavte si, že napríklad len v USA sa sa ročne konzumuje okolo 20 000 ton aspirínu, čo je asi 225 tabletiek na každého občana v krajine. Pritom spotreba medikamentov na hlavu neustále rastie. Prehnaná a zbytočná spotreba liekov je predovšetkým dôsledok nesprávnej predstave o vzniku chorôb. To je - ako som už povedal - podporované a živené farnaceutickým priemyslom, ktorý sa stal jedným z najväčších a najziskovejších odvetví. Jeho zisky boli v posledných dvadsiatich rokoch neobyčajne vysoké a dokonca vyššie, ako  u každého iného priemyselného odvetvia. Choroby sa tak stali dôležitým faktorom ziskuchtivcov, lebo na nich zarábajú horibilné sumy.

Farmaceutický priemysel robí všetko pre to a investuje do toho značnú sumu peňazí a produkuje čo najväčšie množstvo úplne zbytočných liekov, ktoré potom po patričnej reklame predáva veľmi draho, ako nové zázračné lieky. Tieto produkty sú v podstate len deriváty liekov, ktoré sú už na trhu, len sú im pripisované nové vlastnosti, ktoré ale vôbec nemajú. Majú jediný cieľ - dobre sa predať. Výskum  a marketing tohto priemyslu robí všetko pre to, aby robili reklamu stále novým a novým liekom, ktoré sú označené etiketou zázračnosti, ktorú vôbec nemajú a od starých, v podstate tých istých liekov sa odlišujú len obalom a novým názvom. Takto sa trh doslova zaplavuje tisíckami nových nepotrebných liekov, z ktorých mnohé majú naviac aj škodlivé vedľajšie účinky. To všetko spotrebiteľ ani len netuší."

Denis, ktorý dosiaľ mlčal a pozorne počúval, nahnevane vstúpil do rozhovoru:

„O lieky som sa nikdy nezaujímal. Patrím k šťastlivcom, lebo nikdy som ešte nebol chorý, okrem nejakého malého prechladnutia. Lieky som dosiaľ nepoužíval žiadne. Je však zarážajúce, čo som sa teraz od teba dozvedel. Ani som len netušil, že farmaceutický priemysel je takým bezohľadným dravčím kapitalistom.“

Vlado len pokrčil plecami a pokračoval ďalej:

„Aj z týchto dôvodov, ktoré som vám krátko líčil, ale aj z ďalších, predpisujem mojím pacientom minimálne množstvo zbytočných tabletiek a kde len môžem, tak pri liečení nasadzujem metódy, ktoré patria do oblasti alternatívnej medicíny, ako napríklad akupunktúra alebo homeopatia.

V tomto smere sú problémom aj niektorí moji kolegovia a nemám to s nimi jednoduché. Moje metódy sa im nepáčia.

Väčšina z nich je proti novému mysleniu v medicíne. Ale tento fenomén poznáme z každej epochy našich dejín. Autority si vždy chcú udržať to, čo je oddávna zabehané a nechcú na tom nič meniť. To vyštudovali, v tom sa stali profesormi a docentami – to najlepšie ovládajú. Zmeniť vlastné myslenie – to veľmi bolí. Tak nás to predsa učil už aj Sokrates.

pokračovanie nasleduje