Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 131. pokračovanie

18.06.2016 20:17

"Áno, Vlado, mám podobné skúsenosti a poznatky v tomto smere ako aj ty." 

Prerušila ho Ginette a dodala:

"Poznám viacerých ľudí, u ktorych dlhodobý negatívny stres spôsobil rôzne telesné ochorenia, ako napríklad  žalúdočné vredy alebo burnout syndróm."

"Podľa mňa je tu v hre ešte aj iný, azda ten najdôležitejší faktor", rozprával Vlado ďalej a pozrel pritom trochu vyčítavo na ňu, lebo zrejme nemal rád, ak ho nejaká žena prerušovala:

"Ako som už povedal, je tu aj faktor, ktorý potvrdzujú aj parapsychológovia, šamani a takzvaní prírodní liečitelia. Je to sila  a či energia pozitívnej, ale aj negatívnej imaginácie. Inak povedané - energia koncentrovaných a zacielených pozitívnych  a negatívnych myšlienok. Tá môže veľmi účinne zasahovať do fyziologických procesov v organizme a ovplyvniť ich.

Ak je niekto vystavený dlhšiu dobu  nadmernému stresu, tak spravidla dostane prechladnutie, chrípku, ale aj iné chorby oveľa skôr, ako iný človek, ktorý nie je pod stresom. Je nesporným faktom, že naša pretechnologizovaná spoločnosť vytvorila také ekonomické a sociálne prostredie, ktoré extrémne produkuje nadmerný stres.

Človek sa principiálne nachádza v strese vždy vtedy, ak sa musí nechcene a pod tlakom prispôsobovať istým vplyvom zvonku, ktoré narúšajú jeho vnútornú rovnováhu a psychickú stabilitu. Vo svojom vnútri ju potom stále musí hľadať a nadobúdať, a práve to je podstata nadmerného negatívneho stresu. Musím ale zdôrazniť, že stres nepôsobí na každého rovnako. Sú ľudia, ktorí ho znášajú ľahšie a či dokonca veľmi ľahko, ale na druhej strane je množstvo ľudí, ktorý mu veľmi rýchlo podľahnú a sú z neho doslova hotoví. 

Zastávam ale názor, že istá miera stresu je dokonca zdravá a človeku prospešná. Podporuje v nás aktivitu a u nejedného jedinca aj kreativitu.

Ide ale o to, aby každý spoznal a vedel aká miera stresu mu vyhovuje a robí z neho aktívneho a tvorivého človeka. Ak sa to naučíme rozoznávať a vieme presne, kde je v tomto smere naša hraničná čiara, tak dámé nášmu životu novú kvalitu. Mimochodom, veľmi dobrou metódou proti zvýšenému stresu, ak sa dostaneme do situácie, že nám taký stres hrozí, je prerušenie situácie, ktorá ho spôsobuje krátkou intenzívnou meditáciou. Tá taký stres veľmi rýchlo zredukuje."

Do Vladovej prednášky opäť zasiahla Ginette a s úsmevom povedala:

"Ako ťa tak počúvam, tak som presvedčená, že si jedným z mála lekárov, ktorí sa usilujú liečiť pacientov len zriedkavo tabletkami, avšak o to viac slovami."

"Máš pravdu, Ginette. Predpisovanie tabletiek mojím pacientom obmedzujem na nevyhnutné minimum. K tabletkám poviem ešte to,  že ich obľúbené užívanie sa stalo veľkým problémom našej spoločnosti a ich neustále propagovanie a pripisovanie im istých účinkov, ktoré nemajú, spravilo z farmaceutického priemyslu všemocného molocha, ktorý je čoraz bohatší a nenásytnejší a ktorému väčšina lekárov devótne a poslušne slúži, a tak napomáha k neustálemu rastu jeho obrovských ziskov. 

pokračovanie nasleduje