Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 128. pokračovanie

09.06.2016 23:44

Psychofyzika vychádza a či je založená na dvoch predpokladoch. Jeden hovorí, že všetko v univerze je možné redukovať na jednu jedinú základnú energiu, ktorá sa prejavuje v dvoch nám známych formách - ako duch a ako hmota. 

V Číne nazvali starí mudrci túto energiu chi, v indickej joge je známa pod menom prana. V západnej kultúre ju formuloval Einstein  svojou známou rovnicou  E = m.c.c.

V tejto forme ju potom mohla akceptovať aj oficiálna veda, ktorá verí len tomu a na to, čo je možné vyjadriť číslami, vzorcami a rovnicami.

Einstein vyjadril matematicky to, čo ázijskí filozofi a mystici hlásali už tisícročia, a síce  to, že všetko čo na tomto svete vnímame, je len energiou v rozličných jej formách.  Podľa Einsteinovej rovnice hmota nie je ničím iným ako zhustená alebo zrazená energia.

V tomto zmysle sa táto energia manifestuje aj vo forme nášho mozgu, keď sa zhmotní podľa stavebného plánu genetického kódu, z ktorého sa rodí nový človek.

Druhý predpoklad tvrdí, že všetky rozdiely medzi objektami a všetky rôznorodé kozmické procesy a fenomény, ktoré vnímame našimi zmyslami, sú len výsledkom prúdeni chi alebo prany a či  Einsteinovho E a preto nie sú absolútne, ale len zdanlivé.

Znamenitý fyzik a taoista a znalec ázijských filozofií, Fritjof Capra - mimochodom rodák z Viedne - opisuje tieto súvislosti veľmi fascinujúcim a názorným spôsobom vo svojej knihe Tao fyziky. V nej prízvukuje, že celý kozmos sa nachádza v neustálom pohybe a aktivite. Capra hovorí o akomsi kozmickom tanci všetkého so všetkým a že to VŠETKO je vo svojej podstate len JEDNÝM a tým istým.

pokračovanie nasleduje