Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 127. pokračovanie

05.06.2016 23:42

„Ten obraz poznám veľmi dobre a samozrejme pozná ho aj Ginette“, ozval sa Denis s nadšením v hlase a pokračoval:

"Máme doma jeho vernú kópiu zavesenú na stene a často sa naň s obdivom zadívam a zakaždým ma nanovo fascinuje a prekvapuje svojou intenzitou. A samozrejme sme v súvislosti s Boschovým obrazom neraz so Ginette diskutovali aj o Adamsovi a jeho postoji k Boschovi."

"Denis, tak určite nám budeš vedieť povedať niečo aj o Adamsovi", zasiahol do rozhovoru Vlado a hovoril ďalej:

"Čo si myslíš ty o tom, čo asi tak mohol chápať Adams pod zobrazením pany a dynama? Aká bola jeho interpretácia tejto zvláštnej symboliky? My s Magdou sme sa mnohokrát nad tým zamýšľali, ale nevyriešili sme to." 

"Podľa mňa - a tú istú mienku má aj Ginette - panna symbolicky zastupuje tradičný religiózny systém, ktorý znamenal pre západnú kultúru až do neskorého stredoveku najvyššiu moc a absolútnu záväznosť.  Naproti tomu dynamo znázorňuje dielo ľudského umu a ľudských rúk, to znamená vedu a techniku, ktoré vznikli v stredoveku a ktoré nahlodali a rozrušili starý poriadok, vládnuci mnoho storočí a tým aj zlomili tradičný systém života. Na jednej strane bola tak umožnená dovtedy neslýchaná miera individuálnej slobody, na druhej strane súčasne ale prišlo ku obrovskej komplikovanosti množstva nových štruktúr v spoločnosti. Začal sa chaos a neistota novej epochy - novoveku. 

O mimoriadnych schopnostiach Adamsa svedčí aj to, že predpovedal viac ako štyridsať rokov dopredu vývoj atómovej bomby. Ako veľmi tu kontrastuje s touto jeho víziou výpoveď odborníka oveľa povolanejšieho, svetoznámeho fyzika, lorda Rutheforda, ktorý sa takmer celý život zaoberal s vnútrom atómu. Ten po rokoch výskumov tvrdil, že ľuďom sa nikdy v budúcnosti nepodarí získať z atómov nejaké veľké množstvo energie. Bol to však jeden z jeho najväčších omylov. 

Adams dokonca predpovedal správne aj vznik veľkej rivality a nebezpečného nepriateľstva medzi USA a ZSSR. 

Teraz poviem ešte niečo zaujímavé k psychofyzike. Jej prvým veľkým projektom bola spolupráca psychológa Carla Gustava Junga a fyzika Wolfganga Pauliho.

pokračovanie nasleduje