Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 125. pokračovanie

03.06.2016 22:15

Ten sa na ňu ale len pozrel s trochu rozpačitým úsmevom, lebo síce pohyboval ústami, ale chvíľku nevychádzal z nich žiadny zvuk. Boli totiž práve plné a spracovávali kus slovenského makovníka, ktorý mu znamenite chutil a ktorý priniesli ich slovenskí priatelia z Viedne, z Magdinej kuchyne. Keď sa napokon ozval, tak ho najprv pochválil a povedal, že už dávno takú výtečnú domácu slovenskú maškrtu nemal v ústach a potom prešiel k požadovanej vecnej téme:

"Psychofyzika je, ako to vyjadruje už aj tento pojem, konglomerátom psychologických a fyzikálnych poznatkov.  V rámci svojej metodiky a svojich obsahov sa pokúša o riešenie prastarého problému a či lepšie povedané vzťahu a spolupráce tela a ducha. Telo a ducha pokladá za rovnocenných partnerov, ktorí sa navzájom ovplyvňujú a podporujú, predovšetkým vtedy a či dokonca len vtedy, ak sú vo vzájomnej harmónii. Telo spája s fyzikou a ducha s psychológiou.

Táto problematika bola veľmi dlho potláčaná a tabuizovaná predovšetkým monoteistickými relígiami, ktoré telo pokladali za niečo podradné a dokonca v mnohých prípadoch aj za niečo nečisté. 

Dôležité impulzy dal psychofyzike a jej výskumu najmä americký vedec Adams. Jeho pôvodným zamestnaním bol žurnalizmus. Časom si však nadobudol samoštúdiami bohaté vedomosti v rôznych vedných odboroch. Patril k tým odvážnym a obdivuhodným osvieteným duchom, ktorým robilo veľké potešenie rúcať a boriť bariéry vedeckých a spoločenských predsudkov a vydávať sa do neznámych a problematických oblastí bádania a skúmania.

Jeho životným poslaním sa stalo objavovanie fundamentálnych psychofyzikálnych súvislostí a zákonitostí aj vo vzťahu ku kozmickým procesom. A samozrejme objektom, kde sa stretávali, bol pre neho človek a  celá jeho evolučná história. Jedna z jeho ideí, ktorá sa v ňom zrodila pri jeho výskumoch a neskôr rozhodným spôsobom ovplyvnila vývoj psychológie, bolo vyšetrovanie a analyzovanie obrazov maliarov. Išlo mu v tomto prípade, o zistenie príčin ich vzniku a o interpretáciu pohnútok, ktoré viedli k ich namaľovaniu."

"Ešte doplním Denisove slová mojím pohľadom na Adamsa",

vstúpila do diskusie Ginette a pokračovala:  

pokračovanie nasleduje