Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 123. pokračovanie

30.05.2016 22:26

“Si veľmi neobyčajná žena a tvoje názory na patriarchát majú skutočne niečo do seba. Musím sa však priznať, že som sa s týmito vecami nikdy bližšie nezaoberal“,

povedal Vlado a uznanlivo pokýval hlavou a dal najavo, aby pokračovala ďalej.

„Mala som to v tomto smere ako žena zaiste ľahšie ako mnoho iných žien, lebo môj otec sa nikdy nechoval ako patriarchálny muž. Môj duch sa aj preto mohol slobodne rozvíjať vo všetkých smeroch. Ale v tomto sme, my Francúzi, celkom iní, ako vy, Slovania. Francúzsky muž, ktorý plne akceptuje právo ženy na slobodu nie je kvôli tomu nikdy vystavený posmechu svojich mužských súkmeňovcov, tak ako je to vo svete Slovanov, ktorí ho hneď označia za slabocha,“

Vždy keď išlo o zásadné otázky tolerancie, ľudských práv, humanity a vzájomných vzťahov žien a mužov, tak sa Ginette jednoznačne hlásila len ku Francúzom, ktorí boli od Francúzskej revolúcie v roku 1789 v Európe prvými hlásateľmi hesla:  Sloboda, rovnosť, bratstvo.

Po Francúzoch si tu najviac cenila  nemeckého ducha, ktorý urobil veľký krok dopredu po skončení druhej svetovej vojny a znova sa naplno rozpomenul na ideové dedičstvo svojich veľkých filozofov, mysliteľov a  psychológov.

Vlado chvíľu zamyslene mlčal a potom sa ozval:

“Súhlasím so všetkým, čo si povedala. Tvoje vývody vyzneli veľmi múdro a presvedčili ma a musím povedať, že mnoho z toho som nevidel v takom svetle. Máš pravdu aj v tom, že slovanskí muži , najmä na Balkáne, sú ešte stále ako stredovekí pašovia a ženu neprestajne vtesnávajú do role milenky, matky a slúžky.

Teraz by som ale chcel povedať, že sa s vami skvele cítim a už po malej chvíli, strávenej vo vašej spoločnosti, sa u mňa dostavil pocit, že sme po ľudskej i intelektuálnej stránke veľmi blízki príbuzní.

Prv však, ako sa vyjadríš k tomu, čo pre teba ako psychologičku  znamená psychofyzika, by som sa chcel od Denisa dozvedieť, ako sa vyrovnal on s tým, keď sa zrazil jeho slovanský myšlienkový svet s tvojím moderným a emancipovaným francúzskym svetom.“

„Milý priateľu, v tomto prípade určite zohralo svoju rolu naše neobyčajné stretnutie. Myslím tým na moje prvé stretnutie so Ginette, ktoré bolo veľmi zvláštne náhodné, ale zaroveň aj doslova osudovo nevyhnutné. A v takom prípade sa oveľa ľahšie akceptujú a tolerujú pohľady na život, tak ako ich má ten druhý, ak sú hoci aj diametrálne odlišné, ako sú vlastné pohľady. Okrem toho, ja som bol vždy človekom , ktorý je nesmierne zvedavý na všetko nové, mnou nepoznané. Určite ma takým spravila aj astronómia, ktorá je plná nečakaných prekvapení a zarážajúcich objavov. Preto zrážka Ginettinho sveta s mojím svetom, mi vôbec nevyrazila dych, ale bola pre mňa skutočným obohatením a rozšírením mojích poznatkových horizontov.“

pokračovanie nasleduje