Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 120. pokračovanie

17.05.2016 23:44

 

"To je nesporne veľmi vzrušujúca oblasť pre ďalší výskum, čo si práve povedal“, ozval sa nadšene Vlado a pokračoval:

"Kooperácia duchovna s hmotou, ak raz pochopíme súvislosti, ktoré sú za to zodpovedné, tak obsiahneme veľmi veľa z toho, čo je princípom kozmu."

"K tomu čo si povedal, Vlado, o Jungom definovanom  podvedomí ako teritóriu, kde sa odohráva spolupráca ducha a hmoty, ešte doložim to, že Jung tu má spojenca v najslávnejšom fyzikovi, v Einsteinovi. Ten tieto úvahy podložil vedecky, a to fyzikálne. Postuloval ako prvý fyzik na svete, že ľudský duch sa neustále nachádza v aktívnom spojení so všetkým čo v univerze existuje a síce v úrovni, ktorá je mimo dosahu našich vedomých zmyslov.    

Einstein zároveň zrevidoval náš tristo rokov starý carteziánsko-newtonovský názor o kozme, ktorý vychádzal z toho, že je strojom, ktorý funguje vždy rovnako stereotypne len podľa zákonov mechaniky, a to nezávisle od toho, či ho vedomie pozoruje alebo nie. Einstein bol prvým fyzikom, ktorý objavil úžasný a jedinečný význam vedomia pri vytváraní reality. 

Išiel však ešte ďalej a spochybnil aj absolútnosť času a priestoru, ktoré pre Newtona boli absolútne a nemenné. Einstein dokázal veľmi presvedčivo, že aj priestor aj čas - dovtedy neodmysliteľne spoľahlivé fundamenty našej orientácie - sú len neskutočné fantómy a teda len produkty nášho vedomia a vnímania. Podľa Einsteina sa menia v každom momente ich pozorovania vedomím ich štruktúry, a to v závislosti od pozorovateľa a od zmeny súradníc jeho pohybu.

Potom však determinuje vedomie aj vzájomné vzťahy medzi objektami, i to, ako sa pohybujú v čase. Túto výpoveď podporuje aj skvelý fyzik Niels Bohr, keď hovorí, že svetelné kvanty sa nám raz javia ako hmotné častice, inokedy ale ako vlny energie, a to vždy len v závislosti od koordinačného systému pozorovateľa."

"Bola to skvelá prednáška a výborne si mi objasnil niektoré veci", ozval sa Vlado  a dodal:

"Nečakal som ani vo sne, že tu v dovolenkárskom raji, stretnem niekoho podobného, ako si Ty, ako ste vy dvaja. Chcel by som Denis, ešte vedieť čo si myslíš o novom vednom odbore o psychofyzike."

"Hm, myslím si, že v tomto prípade nech k tomu povie niečo Ginette, ktorá nám inakšie určite už za chvíľu bude vyčítať, že vedieme debatu len medzi mužmi", zasmial sa Denis a pozrel sa na svoju manželku.

pokračovanie nasleduje