Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 12. pokračovanie

08.10.2014 00:16

 

    Po chvílke ticha preto pokračovala ďalej:

    "Zaumienila som si, že niekoľko dní prežijem ako žena, ktorá vykonáva údajne najstaršie remeslo sveta. Chcela som autenticky zažiť to, čo mnoho žien robí celé roky, keď predávajú svoje telo za peniaze a chcela som spoznať, aké majú muži priania, keď si sex kupujú ako službu a si ho možu dopriať ako tovar ponúkaný na trhu a sa necítia viazaní na morálny kódex, ktorí sami vytvorili. Len to boli dôvody, ktoré ma viedli k tomu, že som sa rozhodla na krátky čas sa stať takpovediac poslušnou vykonávateľkou mužských sexuálnych želaní.

   Spomínaná priateľka, psychologička, si počas štúdia psychológie niekoľkokrát vylepšovala svoju veľmi skromnú študentskú kasu občasnou prostitúciou. Pred dvoma rokmi, počas posledného semestra, to robila naposledy. Neďaleko Pigalle mala svoj malý študentský byt a tam si aj vodila bohatých zákazníkov, ktorí jej platili za sex. 

   Poznáme sa od detstva a chodili sme spolu niekoľko rokov do tej iste triedy. Strávili sme spoločne mnoho hodín diskusiami o rôznych témach psychológie, filozofie a sexuológie a v rámci toho sme často diskutovali aj o veciach týkajúcich sa feminizmu, emancipácie, sexizmu, prostitúcie a pedofílie. Keď som jej jedného dňa povedala, čo zamýšľam, tak mi sama ponúkla, že to môžem zrealizovať v jej byte.

    Bola som veľmi zvedavá, čo budem pociťovať v priebehu tých dní a najmä po ich ukončení. Brala som to ako môj vlastný vedecký experiment. Samozrejme, že teoreticky som o prostitúcii vedela všetko a naviac som dopodrobna poznala aj zážitky a skúsenosti mojej priateľky. Ale mať vlastné skúsenosti a vlastné pocity z predávania svojho tela, je predsa len niečo celkom iné a úplne špecifické. Chcela som tento experiment vykonať v dvoch rôznych úrovniach. Ako experimentátor, ktorý pozoruje a anlayzuje akty prostitúcie a súčasne sám je pozorovaným objektom. Mala som v úmysle pozorovať a analyzovať to, čo zažijem a ako to budem vo svojom vnútri spracúvať.

    Nakoľko nepatrím k ženám, ktoré majú problémy s orgazmom - práve naopak, dostanem ho takmer pri každom sexuálnom akte - tak som bola veľmi zvedavá aj na to, ako bude reagovať moje telo, ak ho použijem na sexuálne akty, ktoré sama nechcem, pri ktorých len pracujem za peniaze. 

   Prv však ako budem pokračovať ďalej, chcem vedieť, či je to, čo sa o mne teraz dozvedáš, pre teba nejakým spôsobom šokujúce, možno až poburujúce, alebo to pokladáš za zaujímavú informáciu a za nový pohľad na fenomén, ako si s ním z pochopiteľných dôvodov nikdy nebol konfrontovaný?"

   Ginette sa odmlčala a pozerala spýtavo do Denisovej tváre, v napätom očakávaní jeho reakcie.

   "Hm, no vieš, je to pre mňa naozaj veľmi zvláštne a prekvapujúce, a to o to viac, že predvčerom som o tebe a o tvojej existencii nemal ani potuchy a dnes sa od teba dozvedám veľmi diskrétne a aj veľmi neobyčajné informácie", trvalo to niekoľko okamihov, kým sa Denis zo stavu pozorného počúvania dostal k odpovedi  a pokračoval:

   "Poviem ti úprimnú pravdu, čo si o tom myslím už teraz, hoci si len na začiatku opisovania toho naozaj veľmi zvláštného dňa a či dní, keď si predávala mužom svoje telo. Vnímam to pod zorným uhlom dvoch aspektov, aj keď samozrejme spolu súvisiacich. 

   Na jednej strane je to pre mňa čosi zarážajúce a neslýchané. Rozhodne však nie morálne poburujúce, i keď sa musím priznať, že ak by som ťa nebol spoznal a dozvedel by som sa niečo také od nejakej ženy v mojej vlasti, tak by som pravdepodobne moralizoval a sa na ňu pozeral prinajmenšom s istými pochybnosťami.

   V každom prípade ti ale môžem prehlásiť, že naozaj poburujúce a odsúdeniahodné sú pre mňa celkom iné kategórie myslenia a konania. Sú to predovšetkým vojny, militarizmus, zbrojenie, vraždy, nenávisť, vykorisťovanie a ničenie prírody.

   Teraz pod tvojím vplyvom sa mi začínajú otvárať zmysly pre ďalšiu kategóriu medziľudských vzťahov. Ide o kategóriu pravidiel a príkazov, v mene ktorých muži utláčaju, deformujú a sexuálne vykorisťujú ženy. Tvojou zásluhou vidím odrazu aj prostitúciu inakšie ako predtým. Mužská spoločnosť akoby dávala vinu za existenciu prostitúcie ženám, ich údajnej skazenosti a nemravnosti. Tak som to počúval od detstva. Ale ty si mi otvorila oči a už mi je jasné, že vinu na nej majú len a len muži a ženy sú jej obete.

    Musím však dodať, že by som si nikdy nepomyslel, že nejaká žena, ktorá  nemá s prostitúciou nič do činenia a nie je odkázána na to, aby sa  ňou živila, by mohla prísť na takú myšlienku a ju aj na vlastnom tele zrealizovať. Priznám sa aj k tomu, že na na niekoľko sekúnd sa ma zmocnila žiarlivosť na mužov, ktorí s tebou takýmto spôsobom mali sex. Avšak hneď sa to pominulo a videl som celú záležitosť len vecne a aj tvojimi očami.

   Chápem tvoje pohnútky, ktoré ťa viedli k zmienému experimentu aj preto, lebo mi je známe, že niečo podobné sa uskutočnilo napríklad aj v medicíne, kde boli lekári, ktorí robili v mene vedy veľmi riskantné a nebezpečné pokusy na vlastnom tele, a to len preto, aby sa dozvedeli to, čo hľadali a našli nové lieky a nové metódy proti zákerným chorobám. Aj preto som tej mienky, že prečo by nemohla pre vedu nadšená psychologička realizovať podobné experimenty a analyzovať prostitúciu aj na základe vlastných skúseností.

  Na druhú stranu však musím tvoju spoveď ako muž, ktorý sa do teba zaľúbil, aj vnútorne stráviť a spracovať, o to viac, že mi chceš porozprávať všetko, čo si pri tom zažila. Uisťujem ťa však, že čokoľvek mi porozprávaš, tak to nezmení nič na mojich silných pocitoch, ktoré voči tebe prechovávam."

   "Drahý Denis, len si mi týmto potvrdil to, čo som od začiatku inštinktívne cítila, že si mužom, akého som hľadala. Teraz ti poviem a či ťa vrúcne a z celého srdc poprosím, aby si ostal navždy so mnou v Paríži."

    V jej očiach sa zrkadlilo dojatie a vyžarovali na muža stojaceho vedľa nej veľkú lásku. Chvíľu ostalo ticho. Denis mal v očiach slzy. Jednoznačný a presvedčivý prejav jej lásky ho veľmi dojal. Mladá a krásna Parížanka, z bohatej a starej rodiny sa zamiluje do neho, do muža z celkom iného sveta, ako bol jej svet. Miluje muža z východného chudobného sveta, ktorý Západ podceňuje a vníma ho ako zaostalý a neslobodný. A tento muž sa jej naviac ani nemôže vôbec rovnať svojimi skromnými finančnými možnosťami. To všetko pre ňu však nie je vôbec dôležité. Len on a jeho láska je to, čo chce za každú cenu.

    Uvedomoval si však od začiatku, že táto nádherná žena nebola rozhýčkanou a povrchnou dcérkou bohatých rodičov, ale že hľadala v živote iné hodnoty ako boli hodnoty materiálne. Cítil, že ich duše akoby sa zlievali do spoločného prúdu, ktorý ich unášal strhujúcou silou tým istým smerom. Aj on už myslel na to, že jej vyzná svoju veľkú lásku. Chcel tak ale urobiť až po niekoľkých dňoch, aby ho najprv poznala dlhšie a chcel aj to, aby ho predtým spoznala aj jej rodina. Ona ho však predbehla a urobila to sama ako prvá. 

     Musel si zvykať na to, že Parížanky boli celkom iné ako Slovenky. To, čo sa v jeho vlasti pokladalo pre ženu za neslušné, nemravné a vyzývavé, to bolo pre Parížanku prirodzené a normálne.

                                                + + + + + + + + + + +

pokračovanie nasleduje