Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 119. pokračovanie

16.05.2016 20:11

V priebehu rozhovoru si už čoskoro potykali. Vlado sa viackrát prejavil ako nekonvenčný a neortodoxný typ, a to tak ako človek,  a tak, ako aj lekár. Magda bola tiež osobnosťou, aj keď nepracovala. Nebola len rozmaznanou manželkou doktora, ale bola človekom s mnohými intelektuálnymi záujmami. 

Ginette a Denis rýchlo zistili, že náhodné stretnutie s týmito dvoma Slovákmi nebude len krátkym klasickým spoločenským intermezzom, ktorým sa podľa možnosti vždy vyhýbali. Ich konverzácia prešla veľmi rýchlo do hlbších úrovní intelektu a zakrátko boli ponorení do vášnivých a obohacujúcich diskusií. 

Vlado patril k tomu zriedkavému druhu Slovákov, ktorí sa vo svojom voľnom čase zaoberajú niečím iným, ako len povrchnou stereotypnou zábavou, jedením, popíjaním alkoholu a nekonečným omielaním prázdnych rečí (takí boli z Denisovho pohľadu ale len jeho domáci krajania, Slovákov žijúcich v zahraničí zatiaľ ešte nespoznal - dúfal však, že aspoň niektorí z nich boli iní). 

Veľmi rýchlo sa v rozhovore dostali k tomu, že Vlado prezradil, že veľa času venuje  biológii, psychológii, fyzike a ekológii, pričom Magda zdieľala jeho záujmy, a tak sa skvele dopĺňali. Vlado sa potešil veľmi, keď sa dozvedel, že Ginette je vyštudovanou psychologičkou. Povedal, že sa veľa zaoberal najmä psychológiou Junga a keď sa dozvedel, že aj Ginette má bohaté znalosti o ňom, tak jeho nadšenie nepoznalo hraníc. 

Zdôraznil, že pre neho bolo veľkým objavom, keď sa po prvý krát konfrontoval s jeho psychológiou, pričom ho nesmierne uchvátilo to, že Jung veľmi odvážne prekročil úzke hranice klasickej psychológie a posunul ju do nových dimenzií.

Vlado ďalej povedal: "Carl Gustav Jung psychológiu na jednej strane silne naviazal na mýtus a mytológiu, čo do istej miery bolo pokračovaním a rozšírením psychológie, tak ako ju chápal Sigmund Freud. Ale na strane druhej - a to bolo skutočne revolučné ponímanie - ju zároveň spojil aj s fyzikou. To bolo pre klasických psychológov niečo také kacírske, ako keď Koperník vyhlásil, že nie  Zem je stredobodom slnečnej sústavy, okolo ktorej sa všetko otáča, ale Slnko.

V istom slova zmysle je aj súčasná medicína v podobnej situácii. Je postavená na zastaralej a dnešnej dobe nie viac odpovedajúcej paradigme a potrebuje radikálnu reformu.  Som veľkým prívržencom Jungovej vizionárskej predpovede týkajúcej sa psychológie, keď hovoril, že už nie je ďaleko doba, keď sa psychológia a atómová fyzika stretnú na spoločnom teritóriu a sa vzájomne oplodnia. S medicínou sa to už udialo a má spoločné styčné body s atómovou fyzikou. Jung vo svojej vízii mienil zmieneným teritóriom podvedomie človeka."

"To ma skutočne veľmi zaujíma, Vlado", ozval sa Denis a pokračoval:

"Lebo teritórium , o ktorom hovoríš, je jedna z najťažšie definovateľných štruktúr kozmu. Z môjho pohľadu psycha nemôže byť niečo zásadne iné, ako je matéria. To znamená, že nemôže byť z druhého sveta - z takého druhého sveta, ako ho chápu napríklad katolíci. 

Ako fyzik tvrdím, že to, čo nazývame dušou človeka, ako aj hmota, z ktorej je jeho telo, majú ten istý princíp. Veď akože inak by mohli na seba vzájomné pôsobiť - ako nás to koniec koncov učí aj disciplína zvaná psychosomatika."

pokračovanie nasleduje