Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 114. pokračovanie

27.04.2016 22:56

 

Stáročná prítomnosť Arabov poznačila Portugalčanov veľkou mierou a tento vplyv v nich pretrváva až do prítomnosti. Zo všetkých Portugalčanov badať dlhoročný  arabský vplyv azda najviac na portugalskom sedliakovi, čo sa prejavuje obzvlášť na jeho reči (algarvský dialekt obsahuje veľké množstvo arabizmov), na jeho výzore, na jeho posunkoch i na hrdej mužskej dôstojnosti, ale aj v názvoch mnohých miest a mestečiek na Algarve.

Algarvčan sa ale vyznačuje aj slabým a či tlmeným temperamentom, je melancholický a zádumčivý a nadovšetko verný svojej algarvskej krajine. Dokonale pozná všetky jej možnosti, jej zdroje i jej rezervy. Priam poetická krása algarvských miest a dedín akoby sa napájala a živila zo všade prítomného slnečného jasu. Je žiariva a plná dynamiky života.

Algarvské mestá, obkolesené v stredoveku silnými mohutnými hradbami, zažili neraz nečakané prepady morských pirátov i prekvapujúce politické prevraty, ako to bolo aj v prípade, keď vojvoda z Essexu dobyl Faro, alebo keď sa pred Lagosom zrazili na mori Anglicko a Francúzko, ale i vtedy, keď bratovražedné domáce armády počas portugalskej občianskej vojny pustošili vlastnú zem.

Určite aj preto, a či predovšetkým preto si udržali mestá na Algarve akúsi prenikavú trúchlivú melanchóliu - zvlášť Tavira a Silves. Osud a okolnosti urobili v priebehu časov hlavným mestom Algarve postupne Silves, Taviru a Lagos.

V súčasnosti je hlavným mestom Faro, ktoré má okolo 45 000 obyvateľov. Dnes je to aj sídelné mesto biskupa, miesto najvyššieho provinčného súdu a najdôležitejších administratívnych úradov provincie. Pri meste je aj jediné letisko v Algarve.

Vo Fare je pomerne málo významných stavieb, čo však platí o celej provincii. V tejto oblasti svojho iberského panstva Arabi akosi neprejavili veľký záujem, či potrebu, aby ich budovali. V tomto smere sa k Algarve zachovali dosť macošsky. Pravdou je ale aj to, že počas znovudobytia algarvského územia kresťanmi boli zničené veľmi dôkladne takmer všetky mešity. A žiaľ ani romantika, ani gotika - o baroku už ani nehovoriac - neprenikli do tohto odľahlého kúta Európy.

 

pokračovanie nasleduje