Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 112. pokračovanie

21.04.2016 22:58

 

Chvíľu bolo ticho - všetci vnútorne reflektovali to, čo si práve od Ginette vypočuli. Napokon sa ozval Denis a povedal, že k tomu dodá svoje fyzikálne poznatky:

"Pokiaľ je možné predmety a udalosti od seba jednoznačne oddeliť a tým aj rozlíšiť a či diferencovať a pokiaľ sme schopní sily , prípadne energie, ktoré s nimi súvisia, aj exkatne determinovať a ak naviac plynie ešte aj čas pre ne rovnomerne, potom musí pre ne platiť celkom neohraničene aj princíp kauzality. Ten platí v našom viditeľnom trojrozmernom kozme.

Synchronicity, ktoré sa ale priečia zákonu kauzality, musia mať svoj fyzikálny pôvod v inom svete, respektíve v inom priestore.

Ak opustíme tento viditeľný, nám dostupný priestor, kde platí výlučne logika kauzality a prenikneme na neistú pôdu veľmi subtilných, akoby len tieňových štruktúr mikrokozmu, kde vládnu viaceré časové škály, tak veľmi rýchlo zbadáme, že tam kauzalita stráca platnosť.

Synchronicty sú niečím, čo by som nazval mostom medzi hmotou a duchom. Je zrejmé, že vo svete mentálnych udalostí zákony kauzality vo väčšine prípadov neplatia. A synchronicity sú mentálnymi udalosťami."

Na druhý deň, doobedu, ich Anastázia s Evangelosom vyprevádzali na aténske letisko. Rozlúčka s nimi bola viac ako srdečná. Lúčili sa so slzami v očiach - ako veľmi blízka rodina. Keď sa už pod nimi v lietadle, cez malé okiennko, ich zraku vzďalovala a pomaly mizla Akropola, tak obaja mali pocit, že veľký kus ich srdca sa stal gréckym.

 

4. kapitola

Tam, kde končí Európa a sa začína Atlantik

 

Algarve, najzápadnejšia časť európskej pevniny, pobrežie slnka - costa do sol - je portugalským juhom a zároveň aj samostatnou provinciou portugalského štátu. 

pokračovanie nasleduje