Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 109. pokračovanie

10.04.2016 21:41

 

Delfi sa potom v novovzniknutej patriarchálnej spoločnosti stali najdôležitejšou veštiarňou starého Grécka. Niečo matriarchálne v tejto spoločnosti ale ostalo zachované aj naďalej. Orakel totiž ovládala aj potom vždy len žena a bola ňou najvyššia  a či hlavná veštkyňa Grécka, ktorá niesla meno Pythia.

Časom sa Delfi vyvinuli na samostatný mestský štát a stali sa centrom religiózneho zväzku dvanástich gréckych štátov, ktoré presadzovali spoločné religiózne, kultúrne a politické ciele.

Naši štyria priatelia si v Delfi postupne pozreli svätyňu boha Apollona, potom jeho tempel, kde sa nachádzal orakel a potom sa ešte vybrali do delfského teatra a múzea. 

Napokon sa po troch hodinách chodenia a obdivovania impozantných ruín delfského areálu usadili unavení do tieňa veľkého košatého stromu a začali sa občerstvovať a posilňovať jedlom a pitím, čo im zabalili ich hostitelia, keď od nich zo svadby odchádzali. 

Rozprúdila sa medzi nimi debata o tom, čo práve v Delfi videli a zažili.

Ginette položila dvom gréckym priateľom otázku:

"Ako tak asi veštkyňa Pythia mohla pracovať? Podľa všetkého musela byť vo svojej činnosti úspešná, keď jej podnik prosperoval tak skvele celé jedno tisícročie."

"Pythia vysupovala vo svojej funkcii ako služobníčka nového boha novej patriarchálnej spoločnosti, ktorý sa zrodil z boja Apolla s netvorom Tyfonom. Pokiaľ mi je známe, tak Pythia sa dostávala do stavov prorockého tranzu a vízií budúcnosti pomocou omamných výparov, ktoré produkovala variaca sa zmes špeciálnych korienkov a bylín, prúdiacich von z hlbkej priepasti. Vdychovala ich sediac na trojnožke tak dlho, pokiaľ neupadla do tranzu. V stave zmeneného vedomia potom dávala svoje vizionárske rady a vynášala dôležité proroctvá , ktoré hneď zapisovali jej podriadení, k tomu určení kňazi."

Rozhovorila sa Anastázia a hneď sa ju pokúsil doplniť Evangelos:

"Pythiine proroctvá a rady museli byť väčšinou osožné a pravdivé, pretože poklad delfského chrámu sa rýchlo rozrastal a zohral neraz, v dobe nebezpečného ohrozenia Grécka, veľmi dôležitú rolu. Z neho sa totiž hradili vojenske výdavky, a to predovšetkým vtedy, keď práve v tom čase zívala štátna pokladnica prázdnotou."

"Veľmi by ma zaujímalo to, aký bol vplyv Pythie na politiku, a to najmä vtedy, keď sa schyľovalo k vojne?, opýtal sa Denis.

"Bol veľmi veľký a podliehali mu fakticky všetci politici", povedal Evangelos a dodal:

"Obzvlášť silne ovplyvňoval delfský orákel politiku a politické rozhodnutia blízkeho Korinthu a toto mesto mu vždy prinieslo ako obeť za predpovedané víťazstvo v boji, prípadne za inú predpoveď, ktorá sa naplnila, veľký obnos peňazí, alebo zlato a klenoty, ukoristené porazenému nepriateľovi. Korinth časom získal úplnú kontrolu nad delfským orakelom a jeho ovládanie a manipulácia mu prepožičali veľkú politickú moc."

pokračovanie nasleduje: