Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 107. pokračovanie

03.04.2016 23:16

Po polhodine nepretržitého tancovania bez prestávky, keď už opäť všetci sedeli pri stoloch, tak prišlo na radu gratulovanie a želanie všetkého najlepšieho neveste a ženíchovi.

Podľa starej gréckej tradície každý z gratulantov najprv pobozkal ženícha trikrát  a potom tiež trikrát bozkal nevestu. Potom vzal jeden tanier z obrovskej kopy tanierov a elegantným oblúkom ho hodil za chrbát manželov na zem. V zmysle tradície majú priniesť také črepy mladomanželom šťastie počas celého života.

Pre Grékov je základnou bunkou sociálneho usporiadania spoločnosti veľkorodina. To sa v Grécku nezmenilo od doby prastarých antických polis – miest. Veľkorodina viaže na seba veľmi úzko všetkých príbuzných bez rozdielu, dokonca aj tých najvzdialenejších a v prípade potreby a núdze im poskytne akúkoľvek ochranu i finančnú podporu.

Svadba bez vena je v gréckej spoločnosti absolútne vylúčená. Jedno veľmi staré grécke príslovie hovorí, že dievča bez vena je také, ako keby sa narodilo mŕtve.

´Prika´ - veno, je ťažkým krížom každého chudobného gréckeho dievčaťa a ju zaťažuje a sužuje počas jej mladých rokov a samozrejme ešte viac jej rodičov. Keďže toto veno, ktoré nevesta dostáva, musí byť aspoň domom a či prinajhoršom bytom, tak je na to potrebná veľká finančná čiastka.

Preto nepísaný patriarchálny sobášný zákon Grékov prikazuje, aby otec a bratia nevesty celé roky dávali veľkú časť svojich zárobkov na  priku, na veno nevesty.

Ak to ale nestačí, tak rodina neraz predá svoju záhradu, pozemok, alebo niečo iné, len aby veno mohla zaplatiť.

Niekdajší šéf gréckej vlády, Papandreu, sa pokúsil eliminovať pomocou zákona tento zvyk, ktorý v dejinách Grécka prinesol už aj veľa nešťastia a sĺz. Úspech však bol len veľmi slabý. Isté mravy a prastaré zvyky sú v silne patriarchálnom  Grécku mnohokrát mocnejšie ako písmená zákona.

Keď po dvoch hodinách už boli opäť v aute, na ceste k poslednému cieľu ich dnešného dňa, Delfi, tak Ginette a Denis boli naplnení nezabudnuteľnými zážitkmi z pravej gréckej svadby a plní dojatia ďakovali súrodencom, že im dopriali niečo také zažiť.

Delfi leží na severozápad od Atén, vo vzdialenosti približne sto osemdesiat kilometrov. Je uložené v rozprávkovo krásnej krajine, v juhozápadných výbežkoch pohoria Parnasu. V pozadí nad Delfi vyčnievajú strmé pitoreskné bralá Fadriadov - ´Žiariacich skál´. V ich blízkosti sa vinie fascinujúci divoký kaňon, na ktorého jednom konci sa návštevníkom núka čarovný výhľad na prenikavo modré more a na malebný Korintský záliv. Nie nadarmo hovoria Gréci, že toto miesto ponúka jeden z najpútavejších a najkrajších pohľadov, aké nám naša planéta môže poskytnúť.

pokračovanie nasleduje