Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; - 102. pokračovanie

15.03.2016 23:20

 

Čas rýchlo plynul a ani sa nenazdali a odrazu bola už polnoc. Cítili sa skvele a prediskutovali množstvo najvýznamnejších osobností gréckej antiky, v hlavách ktorých sa rodili najdôležitejšie idey ľudstva. Keď Ginette a Denis už odchádzali od Berbatiotisovcov a veľmi srdečne sa s nimi lúčili, tak mali pocit, že si našli ďalších priateľov na celý život. 

Druhý týždeň ich pobytu v krajine pod Olympom sa chýlil ku koncu a dnešný deň venovali návšteve aténskeho prístavu Pirea. Pireus je samostatným mestom, ktoré malo v tom čase takmer štvrť milión obyvateľov. Je najväčším gréckym prístavom a dôležitým priemyselným centrom krajiny. Časť mesta sa vypína na pahorku, ktorý sa týči nad prístavom a bola tam objavené sídlisko z obdobia neolitiku.

Bol to slávny Themystokles, ktorý dal v piatom storočí pred naším letopočtom prebudovať tento prirodzený prístav, ktorý vytvorila príroda, na vojenský námorný prístav Atén. Okrem toho dal obohnať celé mesto vysokým múrom, ktorý mal - ako nás informuje povestný antický historik Thukydides - dĺžku desať a pol kilometra. Odvtedy význam Pirea rýchlo narastal. Neskôr dal potom Perikles prepojiť Pireus s Aténami takzvaným dlhým múrom.    

Pireus bol vybudovaný tak, že všetky jeho ulice sa pretínali pod pravým uhlom.

Po dobytí Pirea a po jeho zničení rímskym vojvodcom  Sullom  v 1. storočí pr. n.l. stratilo mesto svoj pôvodný význam a nadobudlo ho opäť až niekedy v 19. storočí. V stredoveku sa stalo známe pod menom Porta Leone. Tento názov dostalo podľa dvoch mramorových levov, ktoré strážili vchod  do prístavu a boli umiestnené na jeho protiľahlých stranách. 

Ginette a Denis sa mohli sa tam dostať autobusom alebo metrom. Rozhodli sa pre druhú možnosť.

Denis bol už plný napätého očakávania. Toto mesto mal v mysli od útleho detstva, keď ešte žil v komunistickom Československu a vždy keď v rádii počul svoju obľúbenú pesničku Deti z Pirea, v podaní Meliny Mercouri, tak si vo fantázii vymaľovával, ako asi može ďaleký Pireus vyzerať. 

Teraz bol už veľmi zvedavý, ako vyzerá naozaj a či sa aspoň trochu zhoduje s tým mestom, ako si ho v detstve vysníval.

pokračovanie nasleduje