Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 101. pokračovanie

12.03.2016 23:43

Napriek skvelej hostine, ktorú si Ginette a Denis veľmi pochvaľovali a viackrát prejavili uznanie kirie Berbatiotis, tak neostali dlho pri rozoberaní tradícií gréckej kuchyne a jej znamenitých pokrmov. 

Ginette zvykla hovoriť, že jedlo sa nemá dlho a pôžitkársky užívať a sa s ním dlho zdržiavať, ale len ho dostať do žalúdka, ako potrebnú energiu pre telo. Z jej pohľadu prehnané kulinárske pôžitkárstvo a prílišné sústreďovanie sa na ˇfeinschmeckerstvoˇ len brzdilo a ochromovalo rozlety ducha a oslabovalo mysliteľský intelekt.

Na jej podnet sa opäť vrátili k rozhovoru, ktorý viedli predtým.

Po tom, ako diskutovali o Thalesovi z Miletu, sa Denis chcela dozvedieť, ako sa pozerali ich hostitelia na slávneho mudrca Pytagora.

Slova sa ujal kirios Berbatiotis:

"Tento geniálny preslávený matematik pochádzal z ostrova Samos. Bol otcom azda najznámejšej matematickej rovnice, Pytagorovej vety, ktorá sa vzťahuje na pravouhlý trojuholník a na škole sa ju každý z nás učil. Všetci žiaci na svete sú s ňou konfrontovaní a tak meno Pytagora pozná každý človek, ktorý navštevovl školu. Je to v podstate najdôležitejšia matematická výpoveď, na ktorej spočíva celá matematika. Pytagoras cestoval celé roky po všetkých významných krajinách antického sveta a po ukončení svojich ciest sa vrátil domov, na Samos a založil tam svoju povestnú akadémiu, ktorá niesla jeho meno. 

Bol aj prvým mužom, ktorý sa už v antike zasadzoval za rovnoprávnosť žien s mužmi a prijímal do svojej školy aj ženy, pričom bola určená len pre mimoriadnych duchov.

Pytagoras bol presvedčeným prívržencom reinkarnácie a z toho dôvodu odmietal zabíjanie zvierat za účelom ich konzumovania. Stravoval sa výlučne ako vegetarián. 

Veľmi odmietal aj týranie zvierat. Raz, keď videl, ako istý človek neľudsky bil svojho psa, zadržal jeho ruku a dôrazne mu povedal, aby s tým okamžite prestal, lebo v jeho bolestnom  zavíjaní spoznáva hlas svojho mŕtveho priateľa. Do história sa však zapísal azda najvýraznejšie tým, že bol prvým človekom, ktorý tvrdil, že všetko čo je možné v kozme spoznať, je aj možné vyjadriť nejakým číslom, to znamená opísať matemtikou.

Vychádzal z toho, že vznik a konštrukcia celého vesmíru s zakladá len na číslach a na ich vzájomných vzťahoch. Táto idea sa stala neskôr po dvoch tisícročiach základom moderných prírodných vied.

Pytagoras bol naozaj neobyčajným a jedinečným géniom."

pokračovanie nasleduje