Paranormálne fenomény sú súčasťou fyzikálnej reality kozmu

02.10.2014 00:19

V mojej novej knihe VEDOMIE VYTVÁRA REALITU (vyšla na Západe) som o.i. napísal, že len určité aspekty ducha sú výsledkom alebo dôsledkom fyziologických procesov. Pôvodom všetkého je ale VEDOMIE a preto je aj fyzikálna realita jeho manifestáciou a jeho prejavom. 

Vedomie disponuje aj takými štruktúrami a aspektami, ktoré sú nezávislé od kozmického časo-priestoru a nepodliehajú jeho zákonom. Vedomie je jediným komponentom našej individuálnej bytosti, ktorý prežije našu biologickú smrť, teda rozpadnutie našej telesnej schránky, ktorá je len hviezdnym prachom. Naše telo, každý jeho jediný atóm, to všetko vyšlo a zrodilo sa z hviezd a sa do nich raz aj navráti. 

Možno aj preto nás pohľad k hviezdam tak fascinuje - pociťujeme s nimi či už vedome alebo nevedome bytostnú spojitosť(o prežití našej biologickej smrti som podrobne písal v obsiahlom článku, ktorý nájdete tiež na tejto mojej webovej stránke). V jednom z ďalších článkov rozvediem aj moje tvrdenie, že vedomie a duch formujú hmotu a dávajú jej impulzy, ktoré vedú k jej evolúcii.