Oxfam: Lockdowns spôsobujú vo svete každý deň 12 000 smrtí hladom. Je to už skoro genocída!

10.02.2021 23:23

Oxfam je internacionálna organizácia, ktorá pomáha ľuďom v núdzi, a to predovšetkým v krajinách tretieho sveta. Koncom januára organizácia uverejnila štúdiu The Inequality Virus a v nej podrobne uviedla všetky závažné negatívne a z veľkej časti aj tragické sprievodné javy vo svete zapríčinené nespočetnými Lockdowns.  

Uvediem len niektoré z nich:      

1,7 miliard detí vo svete nesmie navštevovať školy. Z toho v  krajinách tretieho sveta sú školy zatvorené v priemere asi 4 mesiace, v priemyselných krajinách v priemere približne 6 týždňov. Pretože v krajinách tretieho sveta najmä v najnižších vrstvách obyvateľstva deti nemajú prístup k internetu a nemajú ani počítače,  tak trvalo zavreté školy znamenajú pre veľkú väčšinu z nich koniec učenia a vzdelávania sa, a tým im bola vzatá možnosť na lepší život.

Oxfam zdôrazňuje, že politika svojimi Lockdowns ničí predovšetkým najúbohejších ľudí planéty. Politike vôbec neprekáža, že cez Lockdowns stratili stovky miliónov ľudí navždy alebo na dlhý čas svoju prácu.

Počet ľudí, ktorí žijú v úplnej chudobe sa od marca 2020 zvýšil o 200 až 500 miliónov. A počet ľudí, ktorí trpia hladom sa v roku 2020 zvýšil dokonca o 82 percent.

Oxfam odhaduje, že v dôsledku pandémie na konci roku 2020 zomieralo denne od hladu do 12 000 ľudí.

Súčasne sa ale zvýšil majetok miliardárov od marca do konca roku 2020 o takmer 4000 miliard dolárov na sumu 12 000 miliard.

Na záver svojej správy uvádza Oxfam niečo otrasné, čo dosiaľ nevedia politici a podľa všetkého ani veľká väčšina virológov a ani žiadne médiá (a ak to niektoré vedeli, tak to zamlčali verejnosti), a čo len potvrdzuje tých, ktori Lockdowns odmietajú:

Lockdowns a korona-opatrenia zničili neodvolateľne až do 780 000 rokov života ľudí – a to len za jediný deň!

Korona vírus naproti tomu koncom januára 2021 zničil za deň vo svete „len“ 70 000 rokov života ľudí.