Osudná chyba: NASA poslala 116 obrázkov mimozemšťanom

23.01.2019 21:37

Početné filmy zarobili milióny na scenároch, ktoré ukazovali naše stretnutie s mimozemšťanmi a vojny s nimi. Pre mnohých to bola len naivná fikcia a čistá ezoterika. Nie však pre niektorých naslovovzatých odborníkov ako astronauta Armstronga, astronóma Hyneka či fyzika Hawkinga.

Stretol som sa na prezentáciách mojich kníh o kozme na Slovensku s ľuďmi, ktorí používali slovo ezoterika v opovržlivom zmysle a hanili každého, kto sa podľa nich odkláňa od „pravej“ vedy, napr. aj tým, že píše o UFO, o mimozemšťanoch a či o parapsychológii. Podobne reagovali niektorí diskutéri na túto tému na internetových platformách.

Pritom zrejme vôbec nepoznajú definíciu ezoteriky a nevedia odkiaľ pochádza toto slovo a čo znamená.

Aby teda bolo jasné, tak toto slovo má starogrécky pôvod (esoterikos) a možno ho preložiť slovom vnútorný, prípadne vyjadruje niečo, čo patrí do „vnútorného ohraničenia“.

V starom Grécku sa výrazom esoterika chápalo také filozofické učenie, ktoré bolo prístupné len istej skupine ľudí (zasvätení)

Ako príklad možno uviesť Pytagorejcov a ich tajné filozofické učenie, ktoré obsiahol len istý ohraničený okruh ľudí.  Protipólom ezoteriky je exoterika. Týmto pojmom sa označuje poznanie, ktoré je prístupné a ľahko pochopiteľne všeobecne každému. Kto patril v antike k esoterikom, teda vedel a poznal to, čo iným ostávalo ukryté a nepoznané, ten bol vysoko uznávaný a uctievaný.

Nevedomí a neznalí ľudia a závistlivci dlho označovali opovržlivo napr. aj priekopníkov psychológie – pokiaľ ešte nebola etablovanou a uznávanou vedou – len za ezoterikov a psychológiu za ezoteriku. Pre nich boli spočiatku ezoterikmi aj takí skvelí vedci ako Freud či Jung. Ale dokonca aj Alberta Einsteina niektorí prezývali ezoterikom kvôli jeho, podľa nich, nelogickej a nepochopiteľnej teórii relativity.

Dnes neexistuje v oblasti vedy žiadna oficiálne uznaná definícia ezoteriky. Preto označovať niekoho za ezoterika je nezmyselná hlúposť.

Teraz prejdem k titulku tohto článku. Je to výpoveď a zároveň aj názor fyzika Hawkinga

Ten v priebehu rokov viackrát vyjadril svoje presvedčenie o tom, že tam „niekde vonku“ s určitosťou existujú vyspelé civilizácie a celkom iste aj také, ktoré sú oveľa ďalej vo svojom vývoji ako my. A upozorňoval na to, aby sa ľudstvo v žiadnom prípade nepokúšalo

o kontakt s mimozemšťanmi, lebo je v tom veľké nekalkulovateľné riziko.

Ak by nás príslušníci takej civilizácie niekedy v budúcnosti (možno relatívne už veľmi blízkej – ako predpokladajú niektorí astrofyzici) navštívili, bude to pre nás s veľkou pravdepodobnosťou veľmi nebezpečné.

Pre takéto bytosti môžeme byť niečím ešte oveľa bezvýznamnejším, ako sú pre nás mravce. Návštevníci z kozmu nás môžu zo Zeme úplne odstrániť a zabrať ju do svojho vlastníctva.

V tejto súvislosti si stačí pripomenúť, ako sa naši „civilizovaní“ európski predkovia zachovali voči „necivilizovaným“ Indiánom, alebo neskôr Američania voči africkým černochom. Ani Indiáni, ani černosi neboli pre belochov ľuďmi. Pritom sme všetci deťmi tejto Zeme.

To ale nebude platiť pre prípadných návštevníkov z hĺbok kozmu. Preto je absolútne hlúpe a extrémne nebezpečné snažiť sa o nadväzovanie kontaktov s mimozemšťami, ako sa o to usiluje už mnoho rokov NASA. Tento názor som vyslovil viackrát v mojich knihách o kozme. To isté si myslel a tvrdil i geniálny Hawking.

Už v roku 1977 poslala NASA v kozmických sondách Voyager 1 a 2 správy, posolstvá a obrázky o nás do kozmu.

Je tam napr. presné označenie miesta, kde v našej galaxii leží naša Zem, sú tam zvukové záznamy našich rečí, naša história, analýza nášho rozmnožovania a v podstate všetko dôležité o nás. Dokonca aj to, na akom stupni vývoja sme. Z toho okamžite možno usúdiť aj to, v akom stave je naša obranyschopnosť, a tým aj naša zraniteľnosť.

Máme dosť problémov na Zemi, ktoré nevieme riešiť a robíme si stále nové. Ale táto absurdná a smrteľne nezodpovedná hlúposť, ktorú urobila NASA, môže znamenať pre nás najosudovejší problém:

Absolútny koniec ľudstva.