Oslava Vianoc – urážka moslimov? Vládna splnomocnenkyňa vynechala na vianočnej karte slovo Vianoce

22.12.2018 22:46

Splnomocnenkyňa nemeckej vlády pre integráciu Annette Widmann-Mauz CDU svojou oficiálnou vianočnou kartou, ktorú dala krátko pred Vianocami vo veľkom počte posielať na rôzne inštitúcie, organizácie i na významné osobnosti, „skvele“ demonštrovala pred svetom, aké je  nedôstojné a zbabelé, keď sa niekto pri konfrontácii s islamom hanbí za kresťanské tradície – v tomto prípade za sviatok Vianoc.

V texte svojej vianočnej karty prikázala vynechať slovo Vianoce, a to preto, že by to mohlo provokovať a rozhnevať moslimov.

Text: "Egal woran Sie glauben... wir wünschen Ihnen eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr." – „Je celkom jedno v čo veríte……my Vám želáme čas hĺbavého rozjímania a dobrý štart do Nového Roku."

Je nepochopiteľné a zarážajúce, že politička, ktorá je súčasťou nemeckej vlády, sa na základe prehnaného rešpektu a nesprávne chápanej tolerancie rozhodne urobiť na svojej pohľadnici Vianoce – kresťanský sviatok lásky – neviditeľným.

Táto oficiálna vianočná karta a či vianočný pozdrav s podpisom vládnej splnomocnenkyne Nemecka, ktorá je kresťanskou političkou, zámerne zamlčiava elementárne posolstvo kresťanstva, Vianoce, ako sviatok narodenia Krista a Vianoce, ako symbol jeho lásky k ľuďom. A bez narodenia Krista by samozrejme nikdy nebolo ani kresťanstva.

A tak je zamlčanie Vianoc vo vianočnej karte splomocnenkyne z Berlína zároveň aj negovaním narodenia Krista, a tým aj negovaním celého kresťanstva.

Kto ale zamlčiava a teda popiera existenciu toho, čoho je sám súčasťou, ten u moslimov nezíska nikdy žiadny rešpekt, ale len posmech a výsmech a opovrhnutie.