Osamelosť robí ľudí chorými a aj zabíja. Digitálna epocha je jednou z jej príčin

28.02.2018 22:04

Osamelosť sa stáva čoraz väčším problémom našej doby. Nemci vnímajú osamelosť ako veľký problém vo svojej krajine – to isté platí aj pre Britov.

V Nemecku sa cíti až 44 percent ľudí osamelými. Je to priam neuveriteľné – veď je to takmer 40 miliónov ľudí. Ak to deklarujeme ako chorobu, tak je to najrozšírenejšia choroba a nielen v Nemecku.

Najviac postihnutými skupinami sú rozvedení, ťažko chorí a starí, ale aj mnohí mladí ľudia, ktorí trávia denne veľa hodín v internete a pri počíatači, čím strácajú schopnosť živej komunikácie s reálnymi ľuďmi.

V nemčine sa im hovorí, že sú „cyberkrank“. Pretrvávajúce pocity osamelosti dokonca spôsobujú organické poruchy a choroby, napr. bolesti hlavy, poruchy trávenia, ťažké depresie, strachy a neraz sú aj dôvodom k samovražde.

Britská vláda teraz dokonca zriadila špeciálne ministerstvo názvu Ministry of Solitude – Ministerstvo pre osamelosť. Dlhodobý prieskum totiž ukázal, že viac ako desať miliónov Britov trpí na osamelosť. Choroba osamelosť sa v EÚ šíri a šíri, takmer ako nákazlivá choroba.

Rôzne štúdie a prieskumy v Nemecku, Anglicku, Švédsku ukazujú, že v našej už predigitalizovanej spoločnosti čoraz viac ľudí stráca empatiu, ľudský súcit, ochotu nezištne pomôcť, teplo srdca a že narastá rýchlym tempom cynizmus, deštruktívna agresia, brutalita a exploduje násilie, a to všetko vedie k individualizácii spoločnosti a tým k osamelosti jednotlivcov.

Moderný výskum mozgu a jeho areálov ukazuje, že pocity smútku a depresie, vznikajúce z osamelosti, vyvolávajú mozgové prúdy v tom istom mozgovom areáli, kde vznikajú aj mozgové prúdy spôsobené napr. silnými popáleninami a inými ťažkými poraneniami.

Skúsení lekári vedia, že bolesti, za ktoré je zodpovedný práve tento areál mozgu, sa zmiernia, ak pacienta navštívi osoba, ktorá mu je blízka.

Naša psycha je veľmi úzko prepojená s telom a preto je pochopiteľné, že ak trpí niekto na osamelosť, tak to jeho psycha vedie do jeho organizmu, a tak spôsobuje poruchy a ochorenia.