Oligarchovia z USA tvoria tajnú svetovú vládu

05.08.2015 14:05

Významnú rolu pri manipulácii verejnej mienky zohrávajú takzvané Think Tanks – „premýšlajúce fabriky“. Patria sem o.i. Council on Foreign Relations, Aspen Institute, Trilaterare Kommission, Bilderberger,....atď. Za nimi sa ukrývajú najdôležitejší reprezentanti americkej finančnej a ekonomickej oligarchie, ako Soros, Rockefeller, Rothshild, Gates, Buffett a ďalší oligarchovia z Wall Streetu.

Do tejto neviditeľnej  siete sú rôznymi spôsobmi involvovaní aj NATO, UNO, EÚ-komisia, Medzinárodný Menový Fond,..... organizácie, ktoré nikto nikdy nevolil, ktoré ale majú enormný vplyv na dianie vo svetovej politike a ekonomike. Táto svet ovládajúca všemocná  sieť je tiež zodpovedná za to, že môžu existovať také nedemokratické obchodné dohody ako napríklad TTIP, ktoré niekomu prinesú nehorázne vysoké zisky, ale  iných maximálne ožobračujú.

Všetko je utkané a pristrihnuté podľa želaní veľkých globálnych hráčov – multinacionálnych megakocernov. Ich záujmy táto sieť v rámci pochybných dohôd a zmlúv presadzuje cez akékoľvek národné zákony a súdy.

Podľa nespochybňovateľného názoru týchto oligarchických elít sú masy obyvateľstva na našej planéte len hlupáci, ktorým treba odobrať právo na to, aby spoluurčovali a riadili osudy sveta a predovšetkým, aby nemali možnosť kontrolovať a obmedzovať zisky a nesmierne bohatstvo príslušníkov týchto elít.

Už v roku 1928 napísal Edward Bernays, synovec Sigmunda Freuda: „Vedomá a inteligentná manipulácia orgnizovaných životných zvyklostí a potrieb obyvateľsta a jeho názorov je najdôležitejším elementom fungovnia demokratickej spoločnosti. To je neviditeľný mechanizmus neviditeľnej vlády, ktorá je jedinou a opravdivou vládkyňou nášho štátu.“

Presne to, ale ešte ďaleko prefídnejšie a perfektnejšie, dnes realizuje tajná svetová vláda.