Ohrozili dnes teroristi Nemecko? Bombový alarm v Augsburgu, Göttingene, Chemnitzi, Kaiserslauterne, Neunkirchene a Rendsburgu. Slováci nepripustite takýto stav v SR!

26.03.2019 22:52

Bombové hrozby „neznámych“ teroristov v týchto mestách boli zamerané  na radnice. Hrozby prišli v utorok v skorých ranných hodinách v mailoch. To hneď vyvolalo nasadenie stoviek policajtov v ohrozených mestách a  bolo nariadené okamžité evakuovanie  radníc.

V Göttingene sa tak stalo o pol deviatej a o deviatej sa v radnici už nenachádzala ani jedna z viac ako 400 osôb. Najbližšie okolie radnice bolo na niekoľko hodín uzavreté, čo spôsobilo komplikácie v doprave a veľké  znepokojenie občanov.

Podobne prebiehali policajné akcie aj v ostatných ohrozených mestách.

Hovorcovia polície odmietli informovať médiá o tom, aký bol obsah výhražných mailov. Nasledovali len obvyklé pokrytecké uspokojovacie oznámenia, že pre obyvateľstvo nepozostávalo ani na chviľu vôbec žiadne ohrozenie.

Bolo nápadne  zdôrazňované, že všetky opatrenia polície boli urobené len preventívne a že sa v podstate nič nedialo. Všetky takéto malé i veľké klamstvá slúžia len na upokojenie obvyteľstva, pričom sa mu opakovane vsugerováva, že v nemeckom štáte je všetko v poriadku a že bezpečnosť je stopercentná.

Nikdy počas dlhých rokov som v Nemecku podobné nebezpečné situácie, ktorých extrémne pribúda, nezažil a ani to, aby médiá a politici o nich neinformovali, tak ako voľakedy informovali verejnosť podrobne a hneď pri oveľa menších nebezpečenstvách, ako sú tieto.

Vláda i polícia teraz horúčkovite uvažujú, čo vymyslia pre verejnosť ako dôvod mailovej akcie páchateľov. Je možné aj to, že nepríde vôbec žiadne oficiálne  vyhlásenie.

Nemecko robí usilovne všetko pre to, aby sa zničilo a odstránilo samo a urobilo zo seba dobrovoľne obetného baránka pre expanzívny islam.