Odohráva sa celý náš život a naše myslenie len v trojrozmernom priestore?

23.11.2019 23:16

Svet, v ktorom žijeme a sa v ňom pohybujeme, je priestor - trojrozmerný priestor. Aj všetko okolo nás - objekty a procesy - sú súčasťou tohoto priestoru, lepšie povedané priestor je niečo, v čom sa realizuje naša existencia a naše aktivity a kde sa nachádzajú všetky objekty, ktoré vnímame, ale i tie, ktoré sú nám vizuálne nedostupné, lebo buď sú mikroskopicky malé alebo sú od nás veľmi vzdialené.

Dualizmus, ktorý nás ako bytosti filozoficky i psychologicky definuje, je založený na predstave, že máme telo a že máme aj ducha. Telo podľa neho existuje v trojrozmernom priestore a náš duch sa vraj zdržiava a či prebýva tiež niekde v tomto priestore. Kde to má byť presne, o tom však nehovorí vôbec nič.

Život vo svojej podstate je reťazcom aktivít a rozhodnutí, ktoré sa takisto odohrávajú v trojrozmenrom priestore. Okrem priestoru determinuje našu existenciu ešte aj čas. Určuje ju ale vždy v bezprostrednom vzťahu k priestoru. Náš život je preto od začiatku až do konca neustále cestou cez priestor v plynúcom čase. Z toho potom vyplýva, že všetky naše skúsenosti, ktoré v jeho priebehu urobíme, majú výlučne priestorovo-časový charakter. Z uvedeného je jasné, že všetko okolo nás zažívame len priestorovo.

Priestorové vnímanie je základnou štruktúrou každého ľudského, ale aj zvieracieho vedomia. Bez schopnosti priestorového vnímania by bolo naše myslenie veľmi obmedzené. Naša vizualita je zmyslom, pomocou ktorého rozlišujeme a odhadujeme pomery a situácie v priestore, teda vzájomne polohy a vzdialenosti objektov voči sebe a voči nám. Hmat dopĺňa našu vizuálnu schopnosť a tiež nám pomáha orientovať sa v priestore. Každý zo zmyslov nás svojím spôsobom informuje o priestore a o udalostiach v ňom. Všetko čo sa nás nejakým spôsobom dotýka, súvisí s trojrozmerným priestorom.

Je tu ale jedna výnimka!

Len náš duch, naše vedomie, nie je priestorové. V každom prípade neexistuje v priestore, tak ako ho poznáme. To je ale veľký paradox. Naše vedomie nám dáva informácie o priestore, ale samo v ňom nie je.

To je skutočne veľká záhada, ale napriek tomu sa takmer nikto nad tým nezamýšľa. Vedomie je, existuje, je aktívne, ale nevieme kde sa nachádza.
S týmto veľkým mystériom som sa zaoberal vo viacerých krátkych publikáciách a moje najnovšie poznatky spracúvam v knihe, ktorú pripravujem:  

Akú podstatu má Vedomie