Odmietnutí azylanti sa v Nemecku úspešne bránia pred súdmi

23.03.2018 11:09

V uplynulom roku podalo v Nemecku 328 000 utečencov žalobu na súd kvôli odmietnutiu azylu. Nemecká azylová industria sa teší – patria k nej aj právnici - a aj v týchto prípadoch sa obohacuje z daní občanov.

Takmer polovica z týchto žalôb mala úspech. Súd rozhodol v ich prospech a udelil žalujúcim utečencom azyl. V roku 2015 podalo takú žalobu len 170 000 utečencov.

Taký vysoký podiel úspešnosti dosiahnutia azylu odvolaním sa na súd, ako je to v Nemecku, nie je v žiadnej inej EÚ krajine.

V roku 1917 podalo žalobu na súd až 91 percent utečencov z tých, ktorým bol azyl zamietnutý.

Už v roku 2012 existovalo v Nemecku priam neuveriteľné množstvo oficiálne registrovaných utečeneckých organizácií – 16 000.

Od roku 2015, keď extrémne začal narastať prúd utečencov do Nemecka, je ich ešte viac. V súčasnosti je ich okolo 20 000.