Odmietaš karanténu? Zavrú ťa na psychiatriu! Koniec Demokracie! Pridá sa aj Matovič?

11.04.2020 23:58

Si predsa blázon, ak ju odmietaš a či nie? Áno, samozrejme že si! Tak to rozhodlo Sasko! Nezabudnuteľný Erich Fromm napísal:

V bláznincoch sedí mnoho normálnych ľudí, naproti tomu nám ale vládne mnoho bláznov.

Najprv sa z más postupne urobí devótne, tupo sprosté a posluchajúce stádo a potom s ním možno robiť čokoľvek. A toto stádo za to ešte aj súhlasne zatlieska.

Saská ministerka Petra Köpping (SPD) vyhlásila, že ak niekto nechce ísť do karantény, tak pôjde na psychiatriu. Kto sa v spolkovej krajine Sasko vzoprie domácej karanténe (inakšie: domácemu väzeniu – moje označenie), tak od štvrtka platí, že bude políciou odvedený do psychiatrickej kliniky.

Za týmto účelom saská vláda už zabezpečila „miestnosti“ zatiaľ na štyroch psychiatriách, a síce v mestách Altscherbitz, Arnsdorf, Großschweidnitz, Rodewisch. Všetkých týchto „previnilcov“ tam bude strážiť polícia.

Demokracia sa už odporúča – adios demokracia!

Ale aby bolo zachované aspoň zdanie tzv. demokracie, tak ministerka zdôraznila, že každého korona-„blázna“, ktorý odmietol potrebnú karanténu, bude možné zatvoriť na psychiatriu len na základe sudcovského nariadnia (čo nebude nič iné len formalita).

Sasi ale sú známi ako voľnomyšlienkári a vždy takými aj boli.

Z histórie je napríklad známe, že viedli mnoho rokov krvavé boje za svoju samostatnosť a slobodu proti Frankom a nechceli sa nechať anektovať do Franskej ríše Karola Veľkého.

Aj teraz je v Sasku mnoho ľudí-rebelov, ktorí zásadne odmietajú niektoré korona-opatrenia a aj podporujú právničku z Heidelbergu, o ktorej som včera písal.

V Sasku bolo dosiaľ poslaných do domácej karantény už niekoľko tisíc ľudí – podľa MDR. Nemenovaný zrdoj informuje, že viac ako 400 z nich to odmietlo.

Vychádzam z toho, že keď si tieto riadky prečíta Igor Matovič, tak urýchlene napodobní Sasko.

Hoci Slováci - ako príslovečne poslušný národ – mu sotva na to dajú dôvod. Ale veď mnohé reštriktívne zákony a  opatrenia sa robia aj preventívne.