Odbieha čas všade na Zemi rovnako rýchlo?

07.11.2014 00:26

Od Alberta Einšteina vieme z jeho teórie relativity, že gravitačná sila, ktorá pôsobí v každom bode celého kozmu, spôsobuje deformáciu (zakrivenie) časopriestoru. Z toho vyplýva, že v kozme čas neodbieha všade rovnako. 

Ako je to ale na našej Zemi? Vládne na každom jej mieste ten istý fyzikálny čas, alebo  máme na našej planéte rôzne časy, a to podľa toho, kde ich meriame? 

Z teórie relativity vyplýva, že na Zemi sú rôzne priebehy času, a to v závislosti od miesta jeho merania. Platí totiž, že čím "hlbšie" sme v gravitačnom poli, tým pomalšie prebieha pre nás čas. Preto idú hodiny na vysokých vrchoch rýchlejšie, ako v dolinách. 

Z pochopiteľných dôvodov je tento rozdiel časov na Zemi taký nepatrný, že je úplne zanedbateľný. Hodiny, ktoré by sme nechali na vrchole kopca vysokého napríklad 3 000 metrov, by oproti hodinám umiestneným na jeho úpätí, po 160 rokoch ukazovali len o jednu milisekundu viac.