Od sumerských záhad až k hviezdam - 4. Stretnutia s bohmi

22.10.2017 23:51

 

Zo starých sumerskýh textov a nákresov vyplýva aj to, že Sumeri vedeli, že planéty v našej slnečnej sústave obiehajú Slnko a že nie Zem je jeho pevným stredobodom.

Západná veda bola však až do 16. storočia presvedčená, že všetky planéty, ako aj Slnko a Mesiac, obiehajú našu Zem. Katolícka cirkev toto „nové“ kopernikánske poznanie však ešte dlho odmietala a svoj omyl ešte takmer päť storočí popierala a oficiálne ho priznala až v roku 1993.

Planéta Urán, ktorá je za Saturnom a zo Zeme ju voľným okom nemožno vidieť, bola objavená až v roku 1781 pomocou nového moderného teleskopu.

Neptún objavila astrofyzika až v roku 1846. A Pluto bol známy až v roku 1930.

Ako je to možné, že Sumeri, ktorí nemali nijaké teleskopy, vedeli už pred tisícročiami, ako je zložená naša slnečná sústava?

Pozrime sa v ďalšom na biblický opis potopy sveta.

Ide tu o verše, ktoré sú v kapitole 6, knihy Genezis.

Prečo sa Stvoriteľ odrazu v hneve obrátil proti tvorom, ktoré sám stvoril vraj na svoj obraz a chcel ich brutálne zničiť!  Piaty verš sa tento akt snaží ospravedlniť  a či vysvetliť nasledovnými slovami:

A Jahve videl, že zloba a zlo medzi ľuďmi nesmierne narastali a tak ho to veľmi zarmútilo, že stvoril ľudstvo.

Prvé štyri verše z kapitoly však paradoxným spôsobom poukazujú na to, že Jahvemu v podstate vôbec nešlo o ľudí, ale pociťoval hnev na „božích synov“ a na ich sex a na ich manželstvá s pozemskými dcérami Adama.

Svoj hnev ale preniesol celkom (nespravodlivo) len na pozemské tvory, na ženy, ktoré mali sex s jeho „božskými synmi“. Čo ho ale rozhnevalo najviac, to bolo splodenie detí – novej rasy, polobohov, poloľudí.

Preto sa rozhodol zničiť ľudí potopou.

V hebrejskej Biblii možno nájsť aj tieto verše:

 

A udialo sa tak,

že ľudia na Zemi pribúdali

a sa im dcéry rodili,

ktoré sa veľmi zapáčili

synom Elohimov (bohov)

a tí si ich brali za ženy.

Nefilimovia (synovia bohov)

boli v oných dňoch na Zemi.

 

A aj potom neskôr boli na Zemi.

A mali sex s dcérami Adama

A tie im porodili deti.

 

Pokracovanie nasleduje