Od sumerských záhad až k hviezdam - 2. Stretnutia s bohmi

03.10.2017 14:08

Asýrsky veľkokráľ Aššurbanipal (7. st. pr.n.l.) – mimochodom, veľmi učený človek, čo príležitostne veľmi zdôrazňoval - sa vydával za potomka Adapu a tým zvýrazňoval dôležitosť svojho pôvodu a celého svojho rodokmeňa. V jeho veľkolepej knižnici, ktorej pozostatky sa našli v Ninive, boli objavené texty, ktoré potvrdzujú, že Adapovi boli diktované početné múdrosti a poznanie bohov Ana a Enkiho. Diktoval mu to sám Enki.

V textoch Legendy o Adapovi je viackrát prízvukované, že Adapovi boli odhalené cesty, ktoré ho privedú do „neba“, také „cesty“, ktoré zo Zeme vedú k „nebeskému obydliu“ Ana.

Hebreji urobili z Adapu biblického Adama a vzali mu niektoré sumerské atribúty, ktorým nerozumeli a ktoré pre Starý Zákon nepotrebovali, lebo boli pre ich zámery nežiadúce a pridali mu nové. To však neprezradí žiadny rabín a bude to vehementne popierať a aj drvivá väčšina kresťanských teológov o tom nemá ani len potuchy – nikdy neštudovali sumerské texty.

V jednom z týchto textov sa hovorí o „nebeskej lodi“, ktorú daroval boh An múdremu vyvolenému Adapovi. Je v nich viackrát zmienka o tom, že Adapa dostal od bohov aj „mapu neba“, v ktorej bola presne vyznačená „cesta“, ktorej sa mal držať, aby sa zo Zeme po nej dostal do „nebeského sídla“ boha Ana. A je fascinujúce, že archeológovia našli v Ninive dokonca jeden hlinený kotúč, na ktorom sú tieto údaje zaznačené. 

Ide o kópiu pôvodného originálu, ktorá je stará viac ako 5 000 rokov a je popísana v akadskej reči. Podľa expertov kópia ale nie je úplne verným zobrazením originálu. Možno ju obdivovať v Britskom múzeu v Londýne. Je nesmierne vzácnym dokumentom (a zďaleka nie jediným) toho, že ľudstvo bolo kultivované v dávnych dobách „bohmi“ z veľmi vzdialeného „ neba“. Návštevníci múzea tento dokument, ktorý pre neodborníka vo veciach dávneho Sumeru, nie je ničím exkluzívnym a nápadným, nechávajú – až na malé výnimky - bez povšimnutia.

Na kotúči sú okrem textov aj šípky, ktoré označujú na ňom rôzne planéty, hviezdy a ich konštelácie. Sú tam aj vzdialené vonkajšie planéty našej slnečnej sústavy, o ktorých Sumeri – tak ako o nich hovorí klasická archeológia a sumerológia – nemohli mať absolutne žiadnu potuchu. Predsa odkiaľ?

V jednej časti sumerského kotúča sú zaznačené inštrukcie pre navigáciu letu z „neba bohov“ až na vzdialenú planétu Zem.

Pokračovanie nasleduje