Obdivuhodná odvaha! Redaktor ARD: „Už mám dosť korona-lží, nebudem viac mlčať“!

10.10.2021 23:10

Je to prvý renomovaný redaktor nemeckého televízneho mainstreamu, ktorý odoprel vernosť oficiálnej propagande nespočetných korona-klamstiev a verejne ju pranieruje.

V dlhom otvorenom liste, publikovanom na portále Multipolar-Magazin o.i. vyhlásil:

„Už nemôžem a nechcem viac byť mlčiacim spolupáchteľom korona-lží, ktoré šíria verejno-právne médiá, včítane ARD.“

42 ročný Ole Skambraks, Nemec s dánskymi koreňmi, nie je „hocijaký“ redaktor, ale je to vzdelanostne vysokokvalifikovaný a neobyčajne sčítany redaktor.

Nájde sa po prečítaní týchto riadkov aj v SR a ČR (moje články publikuje pravidelne aj jeden konzervatívny český portál) odvážny redaktor mainstreamu, ktorý sa nebojácne a objektívne vyjadrí ku korona politike slovenskej/českej vlády a jej epidemiológov (ktorí len kopírujú nemeckú korona politiku) a k nariadeniam vedenia redakcie ohľadne podávania informácií o korone?

Je obdivuhodné a chvályhodné, že Skambraks dokázal vo svojej exponovanej pracovnej pozícii preraziť rafinovaný a hrubý múr cynického mlčania, ktorý ho obklopoval a v liste nemilosrdne zaútočil na svojho zamestnávateľa a tým na celú diktátorskú korona politiku nemeckej vlády.

Ďalej citujem z jeho listu:

„Nemôžem viac mlčať a akceptovať to, čo sa deje viac ako poldruha roka u môjho zamestnávateľa, verejno-právnej televízii. 

V jej štatútoch a v zmluvách so štátom sú slová ako vyváženosť, súdržnosť spoločnosti a diverzita v spravodajstve. Praktizuje sa ale niečo celkom iné. Skutočná výmena názorov, ktoré odzrkadlujú mienku všetkých častí spoločnosti neexistuje.“

Ole Skambraks je dvanásť rokov redaktorom verejno-právnej televízie a bol od začiatku  korona krízy zástancom toho, že práve verejno-právne médiá, televízia a rádiové vysielania musia podporovať dialóg medzi prívržencami korona opatrení a ich kritikmi, ako aj medzi tými, ktorí majú ustavičný strach pred vírom a tými, ktorí majú obavy, že svoje práva už nenávratne stratia a tiež medzi prívržencami očkovania a odporcami očkovania. Skambraks ale dobre vie, že to sa takmer vôbec nekonalo.

Odvážna reakcia redaktora Skambraksa je len ďalším presvedčivým dôkazom toho, že žijeme v diktatúre, v nebezpečnej diktatúre korony (a tá je o to nebezpečnejšia, že v nej nás ovládaju politici podporovaní egocentrickými vedcami, ktorí majú aj psychopatické štuktúry).

Tento človek konal nezištne a len na základe svojho vnútorného presvedčenia, že musí vyjaviť verejnosti pravdu, a to bez ohľadu na seba a na možnú stratu svojho redaktorského miesta. Mám pre neho obrovský obdiv  a zároveň nesmierny rešpekt.

Ešte dodám, že otvorený list Skambraksa obsahuje množstvo fundovaných argumentov, ktoré nemožno nijako vyvrátiť.

Obohatil aj moje poznanie.