Nový typ homo ekonomikusa vytvoril človeka, ktorého duša je z ľadu - 2. časť

27.09.2014 11:02

Toto Entfesselung trhov (trhy pustené z reťaze) bolo možné preto, lebo po 9. novembri 1989 vypukla po páde komunizmu obrovská eufória a všetko čo pochádzalo zo Západu sa stalo neobjektívne a bez najmenšej kritiky vysoko glorifikované a zdvihnuté na piedestál posvätnosti a najvyšších ideálov ľudstva. V tejto nešťastnej prechodovej fáze, keď sa Západ už odrazu nemusel obávať protiváhy východného bloku a nemusel vôbec dbať o to, aby aj ľudia na spodných priečkach spoločenského rebríčka boli relatívne spokojní, tak kapitalizmus celkom stratil svoju sociálnu masku, ktorú si aj tak nasadil len z donútenia nasilu, pretože sociálne srdce nikdy nemal a začal ukazovať svoju pravú tvár. Táto tvár bola tvárou divokého a nenásytného dravca, ktorý neľútostne zhltol každú korisť, ktorá mu prišla do cesty. 

Nový spoločenský model, ktorý mal zaručovať najvyššiu úspešnosť, podmienenú samozrejme maximálnou a totálne bezohľadnou ziskuchtivosťou, sa nazval neoliberalizmom. Slovo, ktoré na prvý pohľad neznie vôbec hrôzostrašne a brutálne, o to však brutálnejšie a neľudskejšie sú  metódy neoliberalizmu, ktorými vládne a všetko určuje, pričom takmer celkom vytlačil zo spoločnosti model sociálneho trhového hospodárstva, ku ktorému sa niekedy hlásili ešte aj takí pravicovo konzervatívni nemeckí politici ako napr. Helmut Kohl. 

Takmer všetci ľudia boli buď opojení alebo obalamutení úspechmi neoliberalizmu, ktorý budil zdanie, že tvorí a vytvára peniaze a finančný kapitál fakticky neobmedzene a takpovediac akoby z ničoho. Vznikla fáma a či ekonomická dogma, že do neoliberalizmu a jeho metód sa nesmie za žiadnych okolností zasahovať a ani ho v ničom obmedzovať. V tomto stave jeho najväčšieho triumfu sa globálny mozog západného informačného kapitalizmu totálne vnútorne prestavil a odstavil zo svojich štruktúr sociálnu inteligenciu a doslova ju paralyzoval. V praxi to znamenalo, že finančné prostriedky, ktoré mali vtekať do sociálnych systémov spoločnosti sa začali neúprosne obmedzovať a krátiť.

Moc vo svete sa čoraz viac vytrácala z aktivít politikov a prechádzala čoraz kompaktnejšie do mechanizmov trhov a neoliberalistická ideológia sa stala diktátorom sveta a jeho najvyššou relígiou. 

Je veľa aspektov, ktoré budia dojem, že táto ideológia bola naplno implentovaná už aj do konštitučných orgánov európskeho Západu. Skutočnosť, že v USA už prenikla dávno všade, do každej inštitúcie a do každej vlády, je známa už dlhú dobu. Neoliberlistická ideológia presvedčila všetkých, že trhový mechanizmus vie viac ako hociktorá vláda na svete, včítane americkej. To bola hodina zrodu tzv. trhovokomfornej demokracie (pričom musím podotknúť, že v tejto slovnej kombinácii tkvie ťažká urážka a absolútne zneužitie slova demokracia). 

Ekonomický imperializmus prevalcoval a ovládol všetko a zasiahol do všetkých štruktúr nášho života a zároveň aj znamená negáciu všetkých idealistických hodnôt a tým aj všetkých humanistických. Všetko je ekonomizované a preekonomizované. Napríklad lekár v tomto systéme už dávno nie je viac lekárom v klasickom slova zmysle a už vobec nie niekým, koho viaže ušľachtilosť Hipokratovej prísahy, kde sa zaväzuje urobiť všetko čo je v jeho silách, nech to stojí akúkoľvek námahu, len aby urobil všetko pre dobro pacienta. Aj lekár sa už stal firmou  a či podnikom, ktorý je orientovaný na dosiahnutie čo najvyššieho zisku a pacient je prostriedok k tomu. A prostriedok možno využiť, použiť a mu všeličo nahovoriť tak, aby to prineslo čo najviac peňazí do podnikovej pokladnice. 

Podobne to funguje vo všetkých štruktúrach našej morálne zruinovanej a patologickej spoločnosti, ktorá nám vytrháva srdce a našu dušu premenila na ľad. Najhoršie na tom je to, že nikde na horizonte sa neobjavuje nádej, že by sa to v budúcnosti mohlo obrátiť k lepšiemu. Tak ako nie sme schopní vytvoriť svet bez zbraní, práve tak nie sme schopní vytvoriť skutočne humánnu spoločnosť, kde vládne láska a vzájomný rešpekt. 

Náš svet ovládajú len zbrane a peniaze a v takom svete nemá miesto ani solidarita ani láska - sú prekážkou moci a vykorisťovania !!!!!!!

 

Koniec