Nový Bundestag žiada, aby sa moslimovia oficiálne zriekli šarie

26.10.2017 11:27

Také hlasy až dosiaľ nezazneli od žiadneho poslanca nemeckého Bundestagu. A ani od žiadnej politickej strany v Nemecku, s výnimkou jednej.

Ozaj prečo tak asi?!

Stalo sa tak, až keď teraz do novovoleného Bundestagu prišla silná frakcia AfD. Hneď v deň jeho konštitučného zasadania to v televízii ZDF požadovala vehementne šéfka frakcie AfD, Alice Weidel.

Podľa nej si moslimovia len vtedy smú nárokovať na slobodné praktizovanie islamu v Nemecku, ak prehlásia šariu za nehumánnu a sa od nej plne dištancujú.

Islamské právo, ktoré sa riadi šariou nie je kompatibilné s nemeckou ústavou. Islamským organizaciám a združeniam v Nemecku musí dať štát príkaz, aby sa prísažne zaviazali, že sa budú riadiť výlučne ústavou a zákonmi Nemecka.

Za nového prezidenta Bundestagu bol zvolený Wolfgang Schäuble, CDU.