Nová teória - vznikla naša slnečná sústava ako dôsledok veľkej kozmickej kolízie?

10.10.2014 00:12

Sonda Genézis putovala 800 dní kozmom a pomocou špeciálnych prístrojov zberala kozmický prach - mikročastičky, ktoré boli emitované Slnkom a slnečným vetrom dopravované všetkými smermi. Po návrate na Zem ich skúmal a analyzoval francúzsky geochemik Bernard Marty. Výledky potom porovnával s inými štúdiami, ktoré analyzovali materiál z Mesiaca,  meteoritov i z chvosta komét. Závery, ktoré vyplynuli z jeho práce, sú veľmi prekvapujúce. Dosiaľ si boli astrofyzici istí, že Slnko a všetky jeho planéty vznikli z tej istej obrovskej plynovej hmloviny, približne pred 4,5 miliardami rokov.

Marty a jeho spolupracovník Marc Chaussidon sú však presvedčení, že len takzvané vnútorné (pevné) planéty slnečnej sústavy, Merkúr, Venuša, Zem a Mars, vznikli z pôvodnej plynovej solárnej hmloviny. Naproti tomu, obrovské plynové planéty, počínajúc Jupiterom, majú podľa nich iný pôvod. Aký je tento pôvod, o tom sú zatiaľ len hypotézy. Jedna z nich, za ktorú sa astronómovia najviac prihovárajú, je tá, že v pradávnych časoch prišlo ku katastrofickej kolízii obrovských rozmerov a naša slnečná sústava sa zrazila s inou sústavou a pritom vtiahla do seba plynové planéty, typu Jupitera.