Nová báseň zo zbierky Lyrika múdrosti - Kráčal som, dlho nevedel som kam

10.03.2014 12:06

Pozrite si aj moju najnovšiu filozofickú báseň z rubriky Moja poézia