Notre Dame: Analýzy odborníkov protirečia oficiálnej verzii o príčine požiaru

20.04.2019 23:48

Experti reagovali veľmi rýchlo na vymyslené klamstvo oficiálnych orgánov o príčine požiaru, ktorou mal  byť skrat.  Len dve verzie lží boli v podstate možné, ktoré by prípadne  mohla veľká časť verejnosti uveriť. Skrat alebo nedbalosť zo strany firmy, ktorá vykonávala rekonštrukčné práce v Notre Dame.

Firma ale hneď po tom, ako sa objavili prvé hlasy, ktoré vyslovili podozrenie, že by mohla byť zodpovedná za vznik požiaru, dokázala overiteľne, že niečo také je vylúčené.

Potom už bolo potrebné použiť druhú verziu – skrat, akýsi náhodný skrat. Oficiálne vyhlásenie o skrate bolo veľmi stručné a suché. Ani len slovom zmienka o tom, ako mohlo prísť k skratu a kde sa udial!

Teraz uvediem rozhodujúci fakt, ktory jednoznačne rozbíja teóriu skratu ako príčinu požiaru.

Drevená konštrukcia v Notre Dame bola urobená z bukového dreva. A bukové drevo v chráme, bolo už 800 rokov staré a to je možné dostať do stavu trvalého horenia a rozširujúceho sa požiaru len za pomoci špeciálnych urýchľovčov horenia. V takom prípade ale požiar niekto – prípadne viacerí – musel úmyseľne založiť!

Ďalej:

Šéf hasičov, ktorí boli nasadení pri požiari v katedrále, vypovedal, že požiar bol sprevádzaný enormne vysokou teplotou a šíril sa veľmi razantne.

Aj skúsený šéfarchitekt v Notre Dame, ktorý bol v tejto funkcii do roku 2013, povedal pre francúzske rádio LCI, že krátke spojenie nemohlo byť príčinou požiaru.

Z jeho argumentácie:

„Oheň nemohol spôsobiť akýsi nedefinovateľný skrat. Ten ani zďaleka nie je zdrojom extrémne vysokej teploty, ktorá je potrebná na to, aby vznikol požiar rozmerov, ako tomu bolo v tomto prípade. Práve dub má veľmi ohňovzdorné drevo, a to o to viac, čím je staršie. Okrem toho je protipožiarna ochrana v katedrále na najvyššej technickej úrovni. Sú v nej zabudované tie najdrahšie prístroje.“

Americký portál Stranger Than Fiction News publikoval obsiahlu dokumentáciu priebehu tragickej udalosti.

Medziiným sa tam uvádza, že požiar vôbec nevypukol v tej časti chrámu, kde sa robili renovačné stavebné práce, čo znamená „smrteľný úder“ pre teóriu o skrate.

Vietor fúkal od údajného miesta vypuknutia požiaru smerom k obom hlavným vežiam. Ale požiar sa šíril opačným smerom, čo poukazuje na to, že bolo ešte aspoň jedno ďalšie miesto, kde vznikol požiar (prípadne viaceré miesta).

Sú ešte ďalšie indície, ktoré tu neuvádzam a ktoré poukazujú na to, že išlo o úmyselné založenie požiaru a že bolo urobené všetko preto, aby sa to pred verejnosťou zatajilo a aby sa vyhlásilo, že páchateľom bol akýsi podivný a veľmi abstraktný skrat.

Komu by však mohol taký požiar vyhovovať a kto by mohol mať záujem  na jeho vzniku?

Určite islamistickí teroristi.

A samozrejme v súčasnej situácii, keď Macrona čoraz viacej ohrozujú žlté vesty, tak teraz požiar Notre Dame je vhodnou a skvelou príležitosťou pre prezidenta vystupovať pred národom ako hrdina a záchranca a obnovovateľ katedrály, ktorý urobí všetko preto, ako to už aj sľúbil, aby Notre Dame bol urýchlene obnovený. Môže situáciu teraz využiť na to, že sa stane tým, kto zjednotí vnútorne rozpoltené Francúzsko a ktorý teraz dokonca môže vyhlásiť aj to, že žlte vesty sú teroristi, ktorí ohrozujú a rozbíjajú Francúzsko.

A ak by teória skratu začala strácať na dôveryhodnosti, je možné nechať ju padnúť a skonštruovať inú teóriu a obviniť nejaké žlté vesty zo založenia požiaru.

Požiar Notre Dame má isté paralely k americkým „dvojičkám“, ktoré vraj zničili 11.9. 2001 lietadlami teroristi. Ich pád umožnil vláde USA zasahovať vojensky kdekoľvek vo svete, kde podľa nej boli nejakí teroristi.

A aj požiar Notre Dame otvára Macronovi nové možnosti……….