No go-zóny pre ženy sú v Nemecku už aj mestské kúpaliská

01.07.2019 23:16

V nemeckých kúpaliskách prichádza čoraz častejšie k sexuálnemu obťažovaniu žien azylantami a migrantami. Tí v nejednom prípade nemajú najmenší problém napadnúť aj privolaných policajtov. Mnohí mladí azylanti veľmi skoro po príchode do Nemecka objavili, akú skvelú možnosť im ponúkajú najmä v lete preplnené kúpaliská s množstvom dievčat a mladých žien, aby ich mohli fakticky beztrestne a bez následkov sexuálne obťažovať. Nemecké médiá to vo veľkej väčšine prípadov zamlčujú. Majú na to svoje „dobré“ dôvody.

Ako povedal Berthold Schmitt, predseda der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, tak každý jeden prípad sexuálneho obťažovania žien na nejakom kúpalisku utečencami, ktorý sa dostane do médii a ešte sa aj prízvukuje, že ide len o absolútne výnimku, spôsobuje všeobecné zneistenie a rastúce obavy nemeckých žien. Preto je „samozrejmé“, že mediá ich zamlčujú.

A kŕčovité prízvukovanie, že ide len o výnimky, vyvoláva len pochybnosti o pravdivosti takej vety.

Mimochodom, Berthold Schmitt z opatrnosti menuje utečencov „noví občania“, dobre vediac, že ak sa v Nemecku hovorí o nich kriticky, tak veľmi ľahko sa možno ocitnúť v „šubláde“ spolu s neonacistami a rasistami.

Povedal, že s „novými občanmi“ sú na kúpaliskách tri závažné problémy.

Nevedia nemecky, len málo z nich vie plávať a nevedia nič o nemeckej kúpacej kultúre.

Tieto tri výpovede sú veľmi opatrným vyjadrením nebezpečnej reality, týkajúcej sa ženských návštevníčiek kúpalísk.

V priamej reči to znamená, že neznalosť kúpacej kultúry je  sexuálne obťažovanie žien. Neznalosť reči dovoľuje utečencom „prihovárať“ sa ženám na kúpaliskách – najmä vo vode – „rukami – nohami“ a neschopnosť vedieť plávať im umožňuje „hrať sa na topiacich“ a „zachraňovať sa“ na telách žien, ktoré sú v blízkosti.

Na tomto mieste len dva prípady z veľkého množstva podobných a prípadne oveľa dramatickejších:

Harztor

 Im Freibad Niedersachswerfen belästigt ein angeblich 18-jähriger Afghane eine 14-jährige Deutsche mehrfach sexuell an und fordert sie schamlos zu sexuellen Handlungen auf. Als der Freund der 14-jährigen eingreift, attackiert der Afghane ihn und einen weiteren Deutschen (17), der schlichtend eingreift. Der Afghane wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

 

Preklad: Na kúpalisku Niedersachswerfen obťažoval viackrát sexuálne  údajne 18 ročný Afgánec 14 ročnú Nemku a nútil ju do sexuálnych aktivít. Keď jej priateľ jej chcel pomôcť, tak ho napadol a podobne  napadol aj ďalšieho 17 ročného Nemca, ktorý chcel zabrániť eskalácii situácie. Afgánec bol obvinený z nebezpečného poranenia dievčaťa i dvoch chlapcov.

 

Erfurt

Afghane (23) begrapscht im Erfurter Nordbad unabhängig voneinander drei deutsche Frauen. Der Sexualtäter wird noch im Freibad festgenommen, Haftbefehl wird erlassen. Die Polizei bittet weitere Geschädigte, sich zu melden!

 

Preklad:

Afgánec 23 obťažoval sexuálne v Erfurter Nordbad nezávisle od seba tri ženy. Sexuálny delikvent bol zatknutý ešte priamo na kúpalisku. Bol na neho vydaný zatýkací rozkaz. Polícia prosí, aby sa prihlásili aj ďalšie ženy, ktoré obťažoval.

 

Nemecké kúpaliská sa takto stávajú nebezpečnými miestami, kde časť mladých azylantov sa dopúšťa sexuálneho násilia voči ženám, ktoré vnímajú len ako vhodné sexuálne objekty.