Nielen Zem rotuje, aj celá Mliečna dráha rotuje, a to extrémnou rýchlosťou okolo svojho stredu

22.09.2022 23:54

Pravdepodobne každý človek vie, že Zem rotuje okolo Slnka a Mesiac okolo Zeme – to sme sa dozvedeli už na škole.

Podstatne menej z nás ale vie to, že aj celá naša galaxia rotuje okolo svojho centra. A je všeobecne známe aj to, prečo sa Zem a Mesiac otáčajú, ale na to, odkiaľ má Mliečna dráha svoj giganticky veľký rotačný impulz, ktorý jej udeľuje priam nepredstaviteľne veľkú rotačnú rýchlosť, na to nemáme zatiaľ spoľahlivú odpoveď (O tejto problematike som písal v mojej knihe: Všetko v kozme rotuje – Ale Prečo?).

Ale svetlo v temnote tu už bolo zapálené:

Geniálny rakúsky matematik Kurt Gödel, narodený na Morave, v Brne – mimochodom jeden z najlepších priateľov Alberta Einsteina - povedal už v roku 1949 na základe jednej svojej štúdie, že dôvod existencie tohto impulzu je možné vidieť ako výsledok kompletne chaotického uvoľňovania energie z Big Bangu, alebo ako výsledok asymetricky prebiehajúceho Big Bangu.

Najnovšie astrofyzikálne výskumy tejto problematiky zatiaľ tiež poukazujú na to, že to tak skutočne mohlo byť.

Pre porovnanie rýchlostí:

 

a, už len úniková rýchlosť od Zeme – tzv.druhá kozmická rýchlosť – je z nášho pohľadu neobyčajne vysoká, je to 11,2 km za sekundu. 

V prepočte je to 40 320 Km za hodinu.

b, naša slnečná sústava sa samozrejme tiež zúčastňuje rotácie Mliečnej dráhy – ako aj všetko ostatné, čo sa v nej nachádza – a pohybuje sa okolo galaktického stredu rýchlosťou takmer 1 milión Km za hodinu.

 

Ešte pred niekoľkými rokmi astrofyzika udávala, že táto rýchlosť je asi o 160 000 km za hodinu nižšia.

Nový, presnejší údaj rotačnej rýchlosti našej galaxie zistili astronómovia pomocou novej techniky „Very Long Baseline Arrays“ (VLBA), keď spolupracuje súčasne až 10 rádioteleskopov, ktoré sú umiestnené pozdĺž amerického kontinentu od Hawaii až po  Virgin Islands v Karibiku.

VLBA dokáže robiť snímky stonásobne ostrejšie ako ich bol a je schopný robiť Hubble-kozmický teleskop.