Nielen štúdie dokazujú, že masky škodia zdraviu, ale aj „zdravý“ rozum to vie. Preto ich odmietam

04.08.2022 22:45

Začnime s jednoduchou fyzikou: Kto si myslí, že je možné zachytávať objekty veľkosti 1 cm do siete s kruhovými otvormi, priemeru 2 metre, ten uverí hoci aj tomu, že Slnko obieha Zem. Mimochodom, taký je približne aj pomer veľkosti korona-vírusu ( maximálne 120 nanometrov) ku priemeru pórov v FFP2 maske (okolo 20 mikrometrov).

Dánska štúdia  Bundgaard et al. 2020  poukazuje na fakt, že neexistuje žiadna signifikantná redukcia incidencie SARS-Co-2-infekcií ako dôsledok používania masiek.

Aj štúdia zo Španielska (www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4046809) dokazuje, že masky proti korona-vírom sú neúčinné. Účinné sú predovšetkým pre ich výrobcov, ktorí na nich zarábajú milióny a pre politikov, ktorí im pomáhajú ich predávať vo veľkom.

Porovnania spolkových štátov v USA, kde boli masky povinné, s tými, kde neboli povinné, neukázali žiadne rozdiely a napr. pre okresy v Kansase, kde boli masky poviné, bolo zistené, že tam bola vyššia mortalita ako v okresoch, kde masky neboli povinné.

Ale pod maskami vládne aj zvýšená koncentrácia CO2 – čo bolo dokázané fyzikálnymi meraniami. To znamená, že sa nebezpečne škodlivo zvyšuje aj CO2 vo vdychovanom vzduchu, čo mimoriadne škodí predovšetkým tehotným ženám, deťom a mladistvým.

Pod maskou zostáva nepretržite aj časť vydychovaného vzduchu. Meraniami to možno presne zistiť. Ak nemáte pripevnenú masku, tak obsah CO2 vo vdychovanom vzduchu je okolo 458 ppm. S chirurgickou maskou je to už približne 5 000 ppm.

To je už koncentrácia na hranici škodlivosti. Čo je však nad touto hranicou, to už škodí zdraviu. Ale s „preslávenými“ FFP2 na ústach a nose  sa môžete dostať až na 10 000 ppm, a to o.i. už dokonca obmedzuje aj kognitívne schopnosti mozgu!

Zvýšenie koncentrácie CO2 vo vdychovanom vzduchu ale znamená aj vyššiu koncentráciu vírov. Preto sa dostane aj viac vírov do pľúc, kde spôsobia väčšie škody ako v prípade, že by koncentrácia CO2 nestúpala.

V maskách sa samozrejme zhromažďujú aj rôzne škodlivé baktérie a nebezpečné pliesňové kultúry, ktoré sa dýchaním dostávajú do organizmu a škodia mu.