Nežnosť a vedieť dať životu nežnosť - to je v našom svete už len romantická minulosť

29.08.2018 22:43

V dnešnom svete počítačov všetkých možných druhov a internetu a brutálnych, globálne vedených nespočetných vojen a krvavých konfliktov sa nežnosť zo života takmer celkom vytratila. V každom prípade sa vytratila zo života drvivej väčšiny ľudi našej konzumistickej pretechnizovanej civilizácie.

Nežnosť nemá nijakú trhovú hodnotu, spomaľuje našu "úžasnú" a neurotickú dynamiku života. Pre ľudí, ktorí sú v trvalom vzájomnom konkurenčnom boji, pre ľudí, ktorí túžia po tom, aby mali čo najviac a aj čo najskôr, pre ľudí plných strachov a vnútornych nervóznych napätí, pre ľudí bezohľadných, ignorantských a škrupulóznych sa nežnosť stala buď zbytočnou záťažou, alebo vôbec nevedia, čo nežnosť znamená a ako môže život skrášliť, zjemniť a zvnútorniť.

Dnes platí nežnosť ako vyslovená slabosť a človek, ktorý by ju prejavil navonok, by sa ľahko stal terčom výsmechu a bol by pokladaný za rojčivého snilka a za človeka neschopného uplatniť sa v podmienkach tvrdej, často až surovej a neľudskej reality našich dní.  

Nežnosť má rôzne aspekty a štruktúry. Podstata nežnosti spočíva v jemnosti duše a v tom, že taká duša vie cítiť a prejavovať opravdivú lásku ku všetkému bytiu ako takému. Nežnosť je špecifická schopnosť vedieť mať úprimnú a aktívnu účasť na živote iných ľudí. Nežnosť pozoruje a si všíma detaily a takzvané malé veci. Nežnosť dokáže mať účasť nielen na radosti a šťastí, ale aj na smútku a bolesti.

Kto má v sebe nežnosť, ten ju dáva bez vyzvania, bez očakávania zvonku, bez vypočítavosti, úplne spotánne a s radosťou. Nežnosť je aj istý druh vrúcneho pohľadu, ktorým objímame krásu horského potôčika a či ním pohladíme novým ránom žiariacu modrú oblohu. Je ňou aj láskavý dotyk,  i šťastie usmiatych očí a  radosť žičlivého úsmevu. 

Nežným môže byť láskavé pohladenie iného človeka, srdečný stisk ruky niekoho a nežnou vie byť aj ruka hladiaca jemne a precítene poľný kvet na zelenej lúčine. Nežnosť je poéziou duše toho, kto ju vie v sebe precítiť a darovať inému človeku, alebo inému tvoru.

Nežnosť ale rozhodne nepatrí len k sexualite a k  erotickej láske voči inej osobe. To by bola len neúplná, zlomková nežnosť, nie tá opravdivá a celistvá.

Vo väčsine kníh, ktoré sa venujú erosu a sexualite, je nežnosť chápaná a podávaná len ako predohra k následnému sexuálnemu aktu. To je veľmi nesprávne chápanie nežnosti. Nežnosť nepotrebuje sexualitu, "vystačí si" aj sama so sebou. Sexualita bez nežnosti je však veľmi chudobnou a takpovediac, len studenou "strojovou" sexualitou. 

Nežnosť je navzácnejší životný pocit, ktorý ľudia však už zabudli žiť. Nežnosť je najsenzibilnejšia intimita čoveka, ktorý ju je schopný rozdávať, lebo takým aktom skrášľuje aj svoj vlastný život a dáva mu plnohodnotný zmysel.