Neznámy Regensburg - je svojou históriou a svojím výzorom perlou európskych miest; 6. a posledna časť

05.03.2015 12:04

Žiadny ekonomický rast netrvá večne. Túto skúsenosť musel niekedy spraviť aj Regensburg. V 14. storočí sa začala jeho dynamika pribrzďovať. A tento trend pokračoval ďalej a čoraz rýchlejšie. V 15. storočí sa jedno z najbohatších nemeckých miest stalo chudobným. V tejto ťažkej fáze zasiahol mesto ďalší osudový úder. V 15. storočí po dobytí Konštantinopolu obsadili Turci Balkán, Maďarsko i časť Rakúska. Vojna s nimi sa stala trvalým stavom - boli úhlavnými nepriateľmi kresťanstva. Pre Regensburg bolo pohromou, že v dôsledku toho bola obchodná cesta pozdĺž Dunaja prerušená, a tak vyschla jeho "životná tepna". To znamenalo jeho dočasný úpadok. Koncom 15. storočia sa začal rozvíjať námorný obchod cez oceány a súradnicový systém európskeho obchodu sa presunul na západ, k prístavom na Atlantiku. Regensburg upadol  ešte viac.


Počas epochy reformácie a protireformácie v Nemecku bol Regensburg ešte viac ako predtým "Stadt des Reiches" - mesto Ríše - ktoré v malom reflektovalo to, čo sa dialo vo veľkom. Toto malo dosiahnuť svoj kulminačný bod až po ukončení tridsaťročnej vojny (1618 - 1648) .

 

V priebehu viac ako 150 rokov bol Regensburg miestom, kde sa Svätá Rímska Ríša nemeckého národa vo svojich nesmierne komplexných štruktúrach nielen odzrkadlovala, ale v ktorých sa doslova "stelesňovala".

 

Dôvodom bolo to, že v meste sa usadila najdôležtejšia inštitúcia Ríše - Reichstag, Ríšsky snem. Stála prítomnosť tejto inštitúcie v Regensburgu doviedla mesto po dlhej odmlke opäť na výslnie Ríše. V tom čase sídlilo v ňom až 7O veľvyslancov a spoločenský a kultúrny život prekvital. Keď v 18. storočí prenikol do Regensburgu duch osvietenstva, tak bol na neho dokonale pripravený a bol dychtivo nasavaný. O.i. bola tam založená najstaršia botanická spoločnosť na svete.

 

V 19. storočí zažilo mesto ale opäť pád "dole". Reichstag a jeho výnimočná atmosféra sa už dávno vytratili a tým zmizol odtiaľ aj "veľký svet". V  20. storočí zažil Regensburg ale renesanciu - znovuzrodenie.  Po 2. svetovej vojne prišiel intenzívny ekonomický rozmach, veľa sa urobilo aj pre jeho vonkajší obraz a pre životnú kultúru.

 

Po páde  východného bloku sa stal "bránou k východu". Regensburg má jedno z najimpozantnejších starých miest, aké som v Nemecku videl a prakticky je celé pešou zónou. Čistota a upravenosť mesta je príkladná a v tomto smere takmer bez konkurencie v Nemecku. Čo mňa osobne na meste najviac fascinuje, tak to je jeho rímska minulosť a prítomnosť Dunaja, ktorý ma vo fantázii - keď som tam - hneď privedie do Bratislavy, odkiaľ som pred rokmi odchádzal do emigrácie za železnú oponu.

 

Altstadt tohto mesta je ideálny prípad a paradigma jedinečnej urbanity - a je takmer doslova "Ostrovom blažených", akých je v našej dravej a hektickej civilizácii málo - a je aj akýmsi upokojujúcim balzamom pre zneurotizované duše, ktorých je čoraz viac v našej spoločnosti a ktorá už takmer úplne stratila humanitu, toleranciu a súcit.

 

Regensburg to je poézia, história, prírodna krása, múdrosť a poznanie v JEDNOM.

Koniec