Neznámy Regensburg - je svojou históriou a svojím výzorom perlou európskych miest; 4. časť

22.12.2014 21:39

V tom čase začali germánske kmene opäť ohrozovať severovýchodnú hranicu Ríma v okolí Dunaja a boli silnejšie, ako kedykoľvek predtým. Rimania boli čoraz viac zatláčaní do defenzívy.

Keď sa v priebehu 5. storočia Rimania z Regensburgu začali sťahovať, až napokon tam svoje pôsobenie celkom ukončili, vytratila sa z neho aj veľká časť ich civilizácie. Jeho obyvatelia, prevažne Germáni, začali už čoskoro pociťovať, že ich život bez Rimanov sa stával jednoduchším, skromnejším, primitívnejším a že bol krokom späť. Posledná zadokumentovaná zmienka o Rimanoch v Regensburgu, ktorú máme, je z roku 430. Ďalšia písomná zmienka o meste je až z roku 770, keď už boli len dávnou minulosťou. V čase predtým sa diali v Európe epochálne premeny - bol to čas putovania národov. 

Koniec Rimanov v Regensburgu nebol podmienený vojenskou porážkou, ale tým, že Rimania sa ho zo strategických dôvodov sami vzdali a sa z mesta stiahli. Prestal existovať ako rímske mesto niekedy okolo roku 470. V šiestom storočí prišli do kraja okolo Regensburgu Bajuvári z Böhmen (Čiech). Mesto bolo pre nich zaujímavé predovšetkým tým, že malo zachované silné rímske opevnenie. Stalo sa pre nich centrálnym miestom, z ktorého budovali svoju mocenskú pozíciu v Bavorsku. Regensburg sa stal jeho hlavným mestom. Regensburg za to jednoznačne vďačí tomu, že ho Rimania skvele vybudovali a neustále zveľaďovali.

Ďalším faktorom, ktorý mestu pomohol k jeho veľkému významu a k jeho jedinečnosti v Európe, bol fenomén kresťanstva, ktoré sa v 4. storočí po počiatočnom prenasledovaní, stalo štátnou relígiou Ríma a v tom čase sa stalo aj pevnou súčasťou religiózneho života v Regensburgu a jeho okolí. Po odchode Rimanov z mesta, prišli z Germánmi aj ich religiózne kulty a na niekoľko storočí sa obe religiózne formy v Regensburgu zmiešali. Obnovenie "čistého" kresťanstva v Regensburgu je spojené s troma misionárskymi biskupmi - Rupertom, Emmeramom a Erhardom, ktorí tam prišli ku koncu 7. storočia a každý z nich tam istý čas pôsobil. V tom čase už vládli v Regensburgu bavorské kniežatá. 

Po roku 700, za vlády kniežaťa Theoda, možno pokladať celé Bavorsko ako pokresťančené. Jeho hlavné mesto Regensburg, bolo súčasne aj biskupským sídlom.  Začiatkom 8. storočia začal silnieť vplyv Frankov v Bavorsku, čo sa nepáčilo Theodovi. Obrátil sa preto na pápeža a dohodol sa s ním, že bavorská cirkev bude naviazaná priamo na Rím a nie na cirkev Frankov. V roku 739 prišiel do Regensburgu pápežský vyslanec Bonifácius a urobil v Bavorsku reorganizáciu cirkvi a určil, že v ňom budú 4 biskupstvá - Regensburg, Salzburg, Passau a Freising. V dôsledku toho sa znížil vplyv Frankov na Bavorsko. Čo však netušil ani Theodo, ani jeho následník Odilo, tým, že naviazali bavorskú cirkev na pápeža, tak sa podriadili aj jeho autorite. To zvýšilo dôležitosť a autoritu bavorských biskupov a tým aj ich moc. Regegensburg mal odrazu dvoch vládcov - knieža a biskupa. 

Oslabenie pozície vládcu Bavorska prinieslo opäť zvýšenie vplyvu Frankov, ktorí medzičasom vytvorili mocnú Franskú ríšu a v roku 788, keď v Regensburgu vládol už Tasilo III., tak ho mocný kráľ Frankov (neskôr aj cisár), Karol Veľký z rodu Karolingovcov, jednoducho zosadil z trónu a Bavorsko začlenil do svojej premocnej ríše. Bavorsko stratilo svoju samostatnosť.

Pre Regensburg z toho vyplynuli nové dôležité konzekvencie. Z kniežacieho mesta sa stálo kráľovské mesto a jeho význam podstatne narástol. Karol Veľký získal skvelú a výborne fungujúcu rezidenciu. Okamžite z nej vysunul svoje uzurpátorské tykadlá ďalej na východ, až do Čiech.

pokračovanie nasleduje