"Neznámy" Regensburg - je svojou históriou a svojím výzorom perlou európskych miest; 1. časť

01.12.2014 12:20

 

V priebehu dlhých rokov som navštívil vo svete stovky významných historických a slávnych miest a všade som sa zaujímal aj o ich históriu, ale máloktoré ma tak očarovalo a zaujalo ako Regensburg, ktorý je z pohľadu takých miest ako Paríž, Rím , Jeruzalem, Káhira či Tokio, nepatrné veľkosťou a všeobecne málo známe svojou históriou, hoci je grandiózna a veľkolepá. Regensburg nepotreboval žiadnu mytologickú rozprávku o svojom vzniku, ako to napríklad bolo v prípade Ríma, ktorého existencia sa začína mýtom o jeho založení Romulom a Rémom, ktorí sú len vybájenými hrdinami a nemajú žiadne historické opodstatnenie.

Na Slovensku je len veľmi málo ľudí, ktorí mesto Regensburg poznajú a ešte oveľa menej tých, ktorí počuli niečo o jeho slávnej histórii. 

Je len málo miest na svete, ktoré sa môžu pýšiť dlhou históriou a o ktorých napriek tomu presne vieme - dokonca na rok presne - kedy sa začala. V Európe nepoznám žiadne iné mesto okrem Regensburgu, o ktorom to vieme a tiež nepoznám ani žiadne iné európske mesto, ktorého história je tak prezentne a markantne a zaroveň aj kontinuálne zachytená počas takmer dvojtisícročnej jeho existencie, ako to môžeme sledovať a skúmať v "tvári" tohto mesta na Dunaji. 

Patrí to k najťažším problémom historikov a archeológov zistiť presný dátum starých historických udalostí a dátum vzniku starých miest. Čo sa týka dátumu založenia Regensburgu, tak je to veľmi jednoduché zistenie. Nie sú tu potrebné žiadne dohady a kombinácie istých udalosti, nie je potrebne skúmať žiadne dávne legendy, prípadne mýty. 

V roku 179 dal rímsky cisár Marcus Aurélius založiť na mieste dnešného Regensburgu veľký opevnený vojenský tábor pre rímskych legionárov. Mimochodom, týmto cisárom sa Regensburg imaginárne prepája a dotýka územia dnešného Slovenska, lebo rímske légie Marca Aurélia boli krátkodobo pri dnešnom Trenčíne, kde existuje o tom aj dokument. Na brale, kde stojí hrad Matúša Čáka Trenčanského, možno dodnes obdivovať v latinčine vytesaný nápis, ktorý je zmienku o malom dočasnom  tábore rímskych legionárov,  kde sa spomína jeho meno - Laugaricius. Pochádza presne z toho času, keď bol na hranici Ríma a Germánie založený Regensburg. 

Keď som bol pred asi 15 rokmi so skupinou nemeckých redaktorov na viacdňovej Pressereise po SR, tak som ich zobral aj do Trenčína a ukázal som im tento nápis a vysvetlil jeho pôvod. Boli veľmi prekvapení, keď sa dozvedeli, že Rímania prekročili Dunaj a prenikli relativne tak ďaleko na sever do povodia Váhu. Pritom to boli ľudia, ktorí mali veľmi dobré znalosti z histórie.

Pre Marca Aurélia - múdreho filozofa na rímskom tróne - bolo dôležitým rozhodnutím dať postaviť na najseverovýchodnejšom bode rímskych hraníc, ktorý bol výnamným strategickým miestom, mohutné a silné vojenské opevnenie. Jeho funkcia spočívala v obrane hraníc pred nájazdami nepriateľských a veľmi nebezpečných susedov - Germánov. 

Odkiaľ vieme, že to bolo naozaj tak, že základy Regensburgu boli položené skutočne v roku 179? 

Odpoveď na to je veľmi jednoduchá.  

 

pokračovanie nasleduje