Neuronálna informačná sieť - biologický zázrak mozgu

18.06.2015 15:20

Mozog má približne sto miliárd neurónov (je to zaujímavá paralela k našej galaxii - aj tá má približne toľko hviezd), ktoré sú pospájané dendritmi a tvoria tak biologický zázrak - neuronálnu sieť ľudského mozgu. Neuróny sú nervové buky a tento komplex je schopný sa učiť, pamätať si i reflektovať a chápať. V poslednom čase sa vedci a inžineri čoraz intenzívnejšie venujú otázke, či je možné preniesť tieto zázračné schopnosti mozgu aj mašinám, ako sú robotické konštrukcie.

Už v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia vznikla veda, ktorá sa volá neuroinformatika a pokúša sa vytváraním čoraz dokonalejších umelých neurálnych sietí - UNS - napodobniť rôzne funkcie nášho mozgu.

UNS pozostávajú z viacerých úrovní navzájom spojených, takzvaných výpočtových uzlov, ktoré sú istým druhom virtuálnych nervových buniek. Do najnižšej úrovne vstupujú informácie, v poslednej, najvyššej úrovni vznikne výsledok. Neustálym feedbackom (je výsledok správny?) dochádza k "trénovaniu" UNS. Následok je ten, že niektoré spojenia sa posilnia, iné sa oslabia, prípadne budú vyradené.

Neurálne siete sú už v stave rozpoznávať rôzne mustre (vzory) - ako čítanie textov, "porozumenie" reči, rozpoznať vizuálne diferencie, ako je rozoznávanie tvári. Existujú UNS, ktoré dokážu obsiahnuť a vyhodnotiť aj fotografie. A to sme ešte len trochu ďalej ako na začiatku.