Nenávisť voči kresťanom narastá: Na cintoríne v Cognacu bolo zničených 100 hrobov

21.11.2019 23:36

V 20 tisícovom francúzskom meste Cognac krátko pred 1. novembrom, veľkým kresťanským sviatkom, zničili v noci na cintoríne „neznámi“ páchatelia sto hrobov. Okrem toho spustošili množstvo náhrobných sošiek, krížov a sôch anjelov, svätých a Matky Božej.

Keď sa 1. novembra na cintorín prišli ľudia modliť za duše svojich zomrelých a upravovať a skrášľovať ich hroby, tak utrpeli obrovský šok a mnohí z nich boli priamo postihnutí, lebo prišli k zničeným hrobom svojich zosnulých.

Tento akt bol urobený z nenávisti voči kresťanom, mal ich zasiahnuť na veľmi citlivom mieste. Mal im spôsobiť veľkú bolesť a zároveň im mal ukázať, akí sú bezmocní voči tým, ktorí ich nenávidia a nimi opovrhujú, lebo ich politici sú zbabelí a veľká časť z nich ešte aj devótne a podlízavo proislamská. A to všetko v mene tzv. politickej korektnosti.

Spustošenie cintorína v Cognacu nebolo nič iné, ako akt nekrvavého terorizmu – a zároveň nesmierny zbabelý akt.

Preto je nepochopiteľné a nesmierne zbabelé od primátora mesta Michela Gourinchasa, ktorý po tom, ako si bol pozrieť spustošenie cintorína, hovoril len o nezmyselnom vandaliznme, pričom zdôraznil, že neišlo o nič antikresťanské. Pritom v tom čase nevedel vôbec nič o páchateľoch.  

Katolícky žurnalista  Daniel Hamiche z L’Observatoire de la Christianophobie vo svojom článku kritizoval primátora za jeho predčasné uzávery a napísal, že podľa neho je to jednoznačne akt vyjadrujúci nenávisť a zlobu voči kresťanom.

Fakt, ktorý však nikto nemôže poprieť, je realita, že vo Francúzsku  útoky na kresťanov, na ich kostoly, cintoríny a na ich symboly s rastúcim podielom moslimov na obyvateľstve krajiny rapídne narastajú.

Tento fenomén však oficiálni predstavitelia neveľmi priznávajú.

Uzavriem tým, že len za jeden jediný marcový týždeň v tomto roku bolo vo Francúzsku napadnutých a spustošených 12 kostolov.

To všetko sa deje na našom teritóriu, na kresťanskom území, napriek tomu sa nevieme a či nechceme proti tomu brániť.

Čo by sa asi tak stalo s kresťanmi, ktorí by začali pustošiť mešity v Saudskej Arábii?