Nemecký kardinál Joachim Meisner pobúril moslimov

02.02.2014 22:05

Kardinál Meisner rozhorčil svojím nedávnym vyhlásením v Kolíne nad Rýnom nemeckých moslimov. Pred zástupcami konzervatívneho nemeckého katolíckeho hnutia, ktorého rodiny sú známe aj tým, že majú veľa detí, prehlásil: „Zvyknem hovoriť, že jedna vaša rodina mi nahradí tri mohamedánske rodiny.“ 

Moslimské organizácie v Nemecku reagovali veľmi agresívne, a to celkom neodôvodnene. Predseda centrálnej rady nemeckých moslimov, Aiman Mazyek povedal pre noviny Kölner Anzeiger, že kardinál hrubo a necivilizovane urazil moslimov, lebo svojou výpoveďou vyjadril, že kresťania majú vyššiu hodnotu ako moslimovia. Bekir Alboga, predstaviteľ Turecko-Islamskej únie v Nemecku, atakoval Meisnera ako človeka, ktorý nechce rovnocenne integrovať, ale polarizovať a znevažovať. 

 

Môj komentár: 

Faktom je, že etnickí Nemci majú čoraz menej detí, takže percentuálny podiel etnických Nemcov v Nemecku rapídne klesá a počet detí nemeckých moslimov vzrastá. Platí to predovšetkým pre deti tureckého pôvodu - počet Turkov v Nemecku má už roky narastajúcu tendenciu a v roku 2013 ich žilo v Nemecku viac ako tri milióny. Počet moslimov v krajine presahuje štyri milióny.   

Preto je nepochopiteľné, že dokonca aj niektorí politici SPD a strany zelených kardinála ostro kritizovali. Podľa všetkého najmä preto, aby si chytali tureckých voličov - 1,8 miliónov Turkov má nemecké občianstvo. Meisner predsa nepovedal absolútne nič, čo by moslimov diskriminovalo. Vyjadril len to, že by bol rád, keby sa kresťanské nemecké rodiny rozmnožovali takou mierou, ako je to v prípade moslimských rodín. Zároveň jeho výpoveď vystihuje aj strach mnohých Nemcov pred rapídnym poklesom pôrodnosti kresťanov a Nemcov a pred súčasným neustálym rastom turecko-moslimského obyvateľstva v Nemecku. Inak povedané - väčšina Nemcov sa obáva, že nemecké etnikum bude mať vo vlastnej krajine čoraz menšiu politickú váhu a že nemecká kultúra a nemecký spôsob života budú mať čoraz slabšiu pozíciu v spoločnosti. 

Tieto obavy sú skutočne opodstatnené. V Nemecku už dávno vznikla paralelná moslimská spoločnosť, ktorá vo veľkej väčšine spoločenských štruktúr vedie svoj úplne vlastný život, s vlastnou paralelnou justíciou a s vlastnými pravidlami a zákonmi, ktoré sú často v rozpore s nemeckým zákonodárstvom a zákonmi nemeckej justície. Treba však dodať, že v tomto smere sa stala veľká chyba na nemeckej strane, lebo úplne na začiatku, niekedy v šesťdesiatych, sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď Turci začali ako gastarbajteri húfne prichádzať do Nemecka, tak Nemci úplne podcenili ich integráciu do spoločnosti. V početných prípadoch ich za neľudských podmienok využívali a zneužívali len ako lacné pracovné sily, ktoré sa proti sociálnemu bezpráviu a vykorisťovaniu nijako nevedeli brániť. Okrem toho neovládali reč a tak ich nemecká spoločnosť doslova priamo nútila k tomu, aby sa uzatvárali a žili len medzi sebou v oddelenej, paralelnej spoločnosti.