Nemecký Essen je dobrým príkladom toho, ako nemecké krstné mená postupne „miznú“

18.02.2018 23:27

Nemeckí politici z etablovaných strán  a tí Nemci, ktorí im ešte veria, tvrdia, že vôbec neprichádza k islamizácii Nemecka.

Čoraz viac neúprosných faktov na to ale poukazuje  a dokazuje, že ich tvrdenie je v rozpore s realitou.

Napríklad také mesto Essen má 590 000 obyvateľov. Z toho približne štvrtina nemá nemecký pôvod. V najbližších rokoch sa ale tento pomer bude veľmi nápadne meniť. A už za 20 rokov budú v Essene prevažovať cudzie etniká – z veľkej časti moslimské.

Pôrodnosť nemeckého obyvateľstva je oproti pôrodnosti cudzích etník v Nemecku podstatne nižšia – ide o pomer približne 1,2 : 3,8.

Platí to nielen pre mesto Essen, ale celoplošne pre Nemecko.

Nápadne sa to prejavuje aj v tom, že v roku 2016 bolo v Essene meno Mohamed najčastejším menom, ktoré novonarodenci dostávali.

Naša európska kresťanská kultúra dostáva nebezpečné trhliny - pre mnohých žiaľ celkom nebadane.