Nemecký blahobyt je najvyššou mierou financovaný z USA

04.03.2019 23:00

Vysoký export nemeckých tovarov je zárukou prosperity Nemecka. Nemecko dosiahlo už tretí rok po sebe najvyšší obchodný prebytok zo všetkých štátov.

V roku 2018 činil jeho obchodný prebytok 300 miliard dolárov, pričom najviac tovarov exportovalo Nemecko, ako aj v predošlých rokoch do USA. V roku 2018 to bolo v hodnote 113, 5 miliard eur.

Na druhom mieste exportov z Nemecka bolo Francúzko, kam v roku 2018 smerovali nemecké tovary v hodnote 105,3 miliard eur.

Tretia bola Čína, ktorá v tom istom roku zaplatila Nemecku za jeho tovary 93, 1 miliard eur.

Na Slovensko exportovalo Nemecko v roku 2017 tovar v hodnote 13, 2 miliard eur, tým bola SR z pohľadu nemeckých exportov na 21. mieste.

Do Česka v tom istom čase išli tovary z Nemecka v hodnote 41, 7 eur. To bolo dvanáste miesto.