Nemecký astrofyzik Jens Thomas objavil najväčšiu čiernu dieru v kozme

12.08.2018 22:37

Vďaka novým matematickým metódam objavil nemecký astrofyzik Jens Thomas spolu so svojím americkým kolegom, nemeckého pôvodu, Karlom Gebhardtom z University Texas, dosiaľ najväčšiu čiernu  dieru v kozme.

Nachádza sa v galaxii M87, vzdialenej od Zeme 57 milión svetelných rokov a má približne 6,4 miliard násobnú hmotnosť nášho Slnka. 

Ich nové výpočty ukázali, že je až trikrát hmotnejšia, ako sa predpokladalo dosiaľ. Thomas pracuje už viac rokov v Pasadene na Inštitúte Maxa Plancka pre extraterestrickú fyziku. Počas svojej návštevy v Nemecku vyjadril názor, že už čoskoro bude možné pomocou novej matematiky preskúmať aj ďalšie čierne diery v susedných galaxiách a že je presvedčený, že určite potom príde ku korektúram ich dosiaľ stanovených hmotností.       

Jeho objavy sú veľmi významné, lebo ich pomocou bude možné porozumieť v akom vzťahu sú čierne diery ku galaxiám, v ktorých sa nachádzajú. Ak sa totiž zmení hmotnosť nejakej čiernej diery, tak potom sa zmení aj relácia medzi ňou a jej galaxiou. Na základe tejto dôležitej korelácie môžu vedci vyšetrovať rast galaxií v priebehu veľmi dlhých časových škál.

Spomínaný objav by mohol podľa Thomasa vysvetliť aj istý záhadný fenomén týkajúci sa hmotnosti kvazarov. V kvazaroch, týchto mysterióznych objektoch, vyžarujúcich enormné energie, ktoré existujú vo veľmi vzdialených regiónoch kozmu, astrofyzici už objavili čierne diery s hmotnosťou až päť miliard násobkom hmotnosti nášho Slnka.  Hore opísaná čierna diera v galaxii M87 je prvou zistenou čiernou dierou, ktorá má rádovo porovnateľnú hmotnosť s čiernym dierami v kvazaroch.

Pre svoje modelové výpočty použili vedci superrýchly počítač Lonestar System na Univerzite Texas. S výkonom 62 000 miliard operácií za sekundu patrí k najrýchlejším na svete.