Nemecko v číslach

01.08.2016 23:53

640 kilometrov meria Nemecko zo západu na východ

876 kilometrov meria Nemecko zo severu na juh

2389 kilometrov obnáša dĺžka morského pobrežia Nemecka, včítane všetkých jeho ostrovov

97 750 štvorcových kilometrov majú národné parky Nemecka

3786 kilometrov sú dlhé hranice Nemecka, pričom hraničí s deviatimi štátmi

817 kilometrov je  najdlhšia nemecká hranica a je to hranica s Rakúskom

930  štvorcových kilometrov má najväčší nemecký ostrov Rügen

18 071 štvorcových kilometrov zaberá v Nemecku plocha, ktorá slúži doprave a preprave autami a železnicou, to je 5 percent plochy krajiny

251 metrov je hlboké najhlbšie nmecké jazero – Bodensee

252 štvorcových kilometrov sa každoročne premení plochy pre dopravu a domy

357 000 štvorcových kilometrov má Nemecko, z toho pripadá viac ako polovica na lesy, lúky, polia a pasienky