Nemecko sa stalo pre prisťahovalcov druhou najvyhľadávanejšou destináciou na svete

19.01.2015 00:08

Po prvý raz sa  Nemecko stalo atraktívnejšie pre emigrantov ako tradičné prisťahovalecké krajiny Austrália a Kanada. Podľa vyhodnotení, ktoré urobilo OECD prišlo do Nemecka v roku 2012 okolo 400 000 prisťahovalcov. Len do USA ich prišlo viac. V roku 2009 bolo Nemecko v tejto štatistike ešte na 8. mieste. Najviac prisťahovalcov sa rozhodlo pre mestá Berlín, Mníchov, Kolín.

Oproti roku 2011 to bol nárast takmer o 40 percent. Žiadna iná krajina na svete nezaznamenala taký prudký nárast prisťahovalcov ako Nemecko.

Dôvodom veľkej atraktivity Nemecka pre vysťahovalcov z iných krajín je predovšetkým jeho predikát ako ekonomicky mimoriadne úspešnej krajiny, ktorou na rozdiel od početných iných krajín neotriasla žiadna kríza. Každý tretí vysťahovalec z  európskych štátov má namierené do Nemecka. Väčšina z nich je zo strednej a východnej Európy. V posledných rokoch však narastá do Nemecka aj prisťahovalectvo z južnej Európy - najmä zo Španielska, Portugalska a Grécka. Nemecko sa stáva pre nich niečim takým ako "ostrov blažených". 

Mimoriadne veľký nárast migrantov v Nemecku súvisi s tým, že žijeme v EÚ, a tak sa môže principiálne každý občan z EÚ vysťahovať do ktorejkoľvek krajiny EÚ a tam pracovať a žiť. V Nemecku panuje už niekoľko rokov nedostatok odborníkov v rôznych pracovných odvetviach a mnohí migranti majú dobrú odbornú kvalifikáciu. Na druhej strane ale prichádzajú do Nemecka aj početní migranti, ktorí nemajú nijaké vzdelanie. Ich jediným cieľom je využiť a neraz doslova zneužiť sociálny systém Nemecka, ktorý je známy vysokými sociálnymi dávkami. 

Mnohé komúny, ako napr. Duisburg, sú doslova zaplavené množstvom takýchto migrantov a nemecký štát bol nútený sprísniť zákony, aby nebolo také jednoduché poberať sociálne dávky aj takými  migrantami, ktorí v Nemecku nikdy nepracovali a ani pracovať nehodlajú. Iniciatíva k zmene zákonov vyšla zo strany CSU a medzičasom sa vládna koalícia na nej už aj dohodla.