Nemecko poukazuje do cudziny neuveriteľnú sumu 343 miliónov eur vo forme rodinných prídavkov

21.03.2018 23:08

Z Berlína odišla táto suma v roku 2017 a bola desaťnásobne vyššia ako v roku 2010. Najsilnejšia opozičná strana v Bundestagu AfD to kritizuje a poukazuje na to, že veľká časť z týchto peňazí ide na kontá organizovanej kriminality.

Medzičasom to priznala už aj nemecká vláda a na základe prešetrovania, ktoré robili pracovníci Spolkovej Agentúry pre prácu bolo zistené, že veľký počet EÚ cudzincov žijúcich v Nemecku si necháva vyplácať na zahraničné kontá rodinné prídavky na deti, ktoré žijú v cudzine.

A tieto peniaze sú v mnohých prípadoch preukazované aj na deti, ktoré neexistujú, ktoré sú ale uvedené vo sfalšovaných dokumentoch, ako napríklad rodných listoch.